[python] Threading, GTK2

Jan Fuchs fuky na seif.cz
Úterý Únor 10 23:58:55 CET 2004


Dobrý den,
mám gtk aplikaci a v ním spouštím funkci (použitím tlačítka), která
spustí dva další procesy (používám modul threading).

Procesy se spustí, ale jakmile se funkce, která je spustila ukončí a
řízení programu se předá tím pádem zpátky gtk, okamžitě procesy přeruší.
Takže se procesy dokončí teprve, když uzavřu gtk okno.

Jak docílit toho, aby gtk procesy nepřerušovalo a nechalo je běžet. Když
použiju join(), tak sice gtk zablokuju, proces mi doběhne do konce, ale
to nechci.

Chci nechat běžet současně gtk + dva mé procesy. Jak mám tedy gtk říct,
aby si jich nevšímalo a nechalo je klidně běžet?

Budu vděčný za každou radu.

     S pozdravem Fuky

-- 

/************* GNU.CZ Linux.CZ Debian.CZ ***************
 * WWW.Seif.CZ
 *******************************************************
 * Žádný program není bezchybný, dokonalý ani nejlepší,
 * to samé platí i o lidech a nejen o nich.
 *                  -- Jan Fuchs --
 *******************************************************/Další informace o konferenci Python