[python] py2exe

Gen2n gen2n na seznam.cz
Pondělí Únor 23 11:33:47 CET 2004


Zde byl umístěn nepřijatelný obsah typu: multipart/alternative------------- daląí část ---------------
from Tkinter import *
import time, string, tkMessageBox
DELKA=50
KODOVANI='windows-1250'
FONT="Helvetica 12 bold"

def evOK(aaa=1):
  ## kontrola, 2xuloĹľenĂ­
  vstup=eText.get().encode(KODOVANI)
  if len(vstup.split())<3:
    tkMessageBox.showwarning("Upozornění", "Musíš zadat Jméno Příjmení a Třídu")     
    return
  cas=time.strftime('%d.%m.%Y %a %X: ')
  s=file('provozni_denik.lg','a')
  s.write(cas+vstup+'\n')
  s.close()
  s=file('!'+vstup+'.lg','w'); s.close
  top.destroy()

def altf4(aaa=1):
  ## zamezení opuštění okna jinak než zadaáním 3 údajů
	x = Tk()
	x.withdraw()
	x.bell()
	x.destroy()

def hlavni():
  ## definice okna  
  global top,eText
  top=Tk()
  top.title('ProvoznĂ­ denĂ­k')
  top.geometry('+364+289')
  top.protocol('WM_DELETE_WINDOW', altf4 ) 

  fVstup=Frame(top, borderwidth=2, relief='ridge')
  fVstup.pack(anchor='center', expand=1)

  lText=Label(fVstup, text='Provozní deník\nZadej: \n\nJméno Příjmení Třída', font=(FONT))
  lText.pack()

  eText=Entry(fVstup, font=(FONT))
  eText.bind('<Return>',evOK)
  eText.focus_force()
  eText.pack(ipadx=DELKA, padx=10)

  tlOK=Button(fVstup, text='OK' , command=evOK)
  tlOK.pack(ipadx=DELKA, pady=5)

hlavni()
top.mainloop()

Daląí informace o konferenci Python