[python] Py 3.2.1 final ?

Tomix tomix na tiscali.cz
Pátek Červenec 8 20:42:12 CEST 2011


Zajímalo by mně, proč PyScripter při startu pořád hlásí únorovou verzi,
teprve když se zeptám ručně, ukáže správnou...
:
*** Python 3.2 (r32:88445, Feb 20 2011, 21:29:02) [MSC v.1500 32 bit 
(Intel)] on win32. ***
*** Remote Python engine  is active ***

 >>> import sys
 >>> sys.version
'3.2.1rc2 (default, Jul  3 2011, 23:24:22) [MSC v.1500 32 bit (Intel)]'
 >>>

--
Tomix

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://www.py.cz/pipermail/python/attachments/20110708/87b80451/attachment.html>


Další informace o konferenci Python