[python] Čtení hodnot metod, Tkinter

martin.stiborsky na gmail.com martin.stiborsky na gmail.com
Pátek Březen 31 13:25:47 CEST 2017


Zdravím, posílal jsem sem reakci, a pěknou, dlouhou :) Ale někam se
ztratila, kdo ví kam jsem to poslal :( V odeslané poště není, no,
divné ... to je jedno. Můj případ je tedy takový, dělám aplikaci která
bude provádět statické výpočty, několik různých druhů. Je tam hodně
vzorců, chci to řešit tak, že je jednotlivé typy výpočtů budou
samostatné moduly, obecné vzorce budou taky samostatný modul. Některé
prvky GUI nebudou u některých typů výpočtů aktivní ( např. nejsou
potřeba ) a tak jsem to chtěl udělat tak, že do hlavního souboru
programu budu volat metody z balíku interface, které budou
(ne)vykreslovat prvky gui, třeba input pole, atd.

ukázka z hlavního souboru:

if volba == 'prosta':
   from kce import prosta
   deska = prosta
   self.okno.destroy()
   hlavni = Tk()
   interface.vyskaSirka(self,hlavni)

Podle volby z radiobuttonu se určí typ výpočtu, zavře se okno s
radiobuttony a otevře se nové s připravenými widgety.
Volaná metoda interface.vyslaSirka vypadá takto:

def vyskaSirka(self,okno):
 self.sirka = Entry(okno, bg='white').grid(row=0, column=1)
 self.vyska = Entry(okno, bg='white').grid(row=1, column=1)
 self.tlacitko = Button(okno, text=u"Vypiš", width=10,
command=self.vypis).grid(row=3,column = 0)

No, a teď vyřešit volanou metodu vypis, která vypíše hodnoty sirka a
vyska. Nevím jestli tuhle metodu dát do hlavního souboru, nebo k
metodě vyskaSirka. Nejsem si jistý koncepcí programu, hlavně se chci
vyhnout psaní stejného kódu 2x ... Taky by asi bylo fajn udělat
slovník kam se budou ukládat klíčové hodnoty, mezivýpočty atd....

pro Geona: dík za seriál o Pythonu na programujte.cz. Paráda :)Další informace o konferenci Python