[python] cteni odpovedi programu ze stdin

Karel ©rot karel.do.pekla.zajel na seznam.cz
Pátek Březen 31 13:26:13 CEST 2017


Tak nakonec jsem objevil toto:
  http://aspn.activestate.com/ASPN/Cookbook/Python/Recipe/440554

Je to sice dlouhy, ale funguje to asi tak, jak bych si predstavoval (a 
nejspis i ve windows).
Diky vsem za pomoc a rady.
Karel

PS: Jen pro uplnost, nasleduji kod dela to, co jsem chtel (pod linuxem):


import os
import subprocess
import errno
import time
import sys

PIPE = subprocess.PIPE

if subprocess.mswindows:
   from win32file import ReadFile, WriteFile
   from win32pipe import PeekNamedPipe
   import msvcrt
else:
   import select
   import fcntl

class Popen(subprocess.Popen):
   def recv(self, maxsize=None):
     return self._recv('stdout', maxsize)

   def recv_err(self, maxsize=None):
     return self._recv('stderr', maxsize)

   def send_recv(self, input='', maxsize=None):
     return self.send(input), self.recv(maxsize), self.recv_err(maxsize)

   def get_conn_maxsize(self, which, maxsize):
     if maxsize is None:
       maxsize = 1024
     elif maxsize < 1:
       maxsize = 1
     return getattr(self, which), maxsize

   def _close(self, which):
     getattr(self, which).close()
     setattr(self, which, None)

   if subprocess.mswindows:
     def send(self, input):
       if not self.stdin:
         return None

       try:
         x = msvcrt.get_osfhandle(self.stdin.fileno())
         (errCode, written) = WriteFile(x, input)
       except ValueError:
         return self._close('stdin')
       except (subprocess.pywintypes.error, Exception), why:
         if why[0] in (109, errno.ESHUTDOWN):
           return self._close('stdin')
         raise

       return written

     def _recv(self, which, maxsize):
       conn, maxsize = self.get_conn_maxsize(which, maxsize)
       if conn is None:
         return None

       try:
         x = msvcrt.get_osfhandle(conn.fileno())
         (read, nAvail, nMessage) = PeekNamedPipe(x, 0)
         if maxsize < nAvail:
           nAvail = maxsize
         if nAvail > 0:
           (errCode, read) = ReadFile(x, nAvail, None)
       except ValueError:
         return self._close(which)
       except (subprocess.pywintypes.error, Exception), why:
         if why[0] in (109, errno.ESHUTDOWN):
           return self._close(which)
         raise

       if self.universal_newlines:
         read = self._translate_newlines(read)
       return read

   else:
     def send(self, input):
       if not self.stdin:
         return None

       if not select.select([], [self.stdin], [], 0)[1]:
         return 0

       try:
         written = os.write(self.stdin.fileno(), input)
       except OSError, why:
         if why[0] == errno.EPIPE: #broken pipe
           return self._close('stdin')
         raise

       return written

     def _recv(self, which, maxsize):
       conn, maxsize = self.get_conn_maxsize(which, maxsize)
       if conn is None:
         return None

       flags = fcntl.fcntl(conn, fcntl.F_GETFL)
       if not conn.closed:
         fcntl.fcntl(conn, fcntl.F_SETFL, flags| os.O_NONBLOCK)

       try:
         if not select.select([conn], [], [], 0)[0]:
           return ''

         r = conn.read(maxsize)
         if not r:
           return self._close(which)

         if self.universal_newlines:
           r = self._translate_newlines(r)
         return r
       finally:
         if not conn.closed:
           fcntl.fcntl(conn, fcntl.F_SETFL, flags)

message = "Other end disconnected!"

def recv_some(p, t=.1, e=1, tr=5, stderr=0):
   if tr < 1:
     tr = 1
   x = time.time()+t
   y = []
   r = ''
   pr = p.recv
   if stderr:
     pr = p.recv_err
   while time.time() < x or r:
     r = pr()
     if r is None:
       if e:
         raise Exception(message)
       else:
         break
     elif r:
       y.append(r)
     else:
       time.sleep(max((x-time.time())/tr, 0))
   return ''.join(y)

def send_all(p, data):
   while len(data):
     sent = p.send(data)
     if sent is None:
       raise Exception(message)
     data = buffer(data, sent)

if __name__ == '__main__':
   if sys.platform == 'win32':
     sys.exit(0)

   a = Popen('cat', stdin=PIPE, stdout=PIPE)
   data=''

   while data<>'quit':
     data = raw_input("zadej radek: ")
     if data<>'quit':
       data = data.replace(' ', '\n')
       send_all(a, data)
       data2 = recv_some(a)
       print data2


Další informace o konferenci Python