[python] re.findall - hledat hvezdicky

Adam Przybyla adam na gliwice.pl
Pátek Březen 31 13:26:26 CEST 2017


Luc na sh <lukas na pleva.cz> wrote:
> potreboval bych v: re.findall() aby mi v retezci nasel hvezdicky.. je to  
> trochu problem, jelikoz on ve hvezdicce hleda nasobeni, nevim jakym  
> zpusobem to zapsat, aby to bral jako retezec...
forteca:/home/adam>python
Python 2.4.3 (#1, Oct 23 2006, 14:19:47)
[GCC 4.1.1 20060525 (Red Hat 4.1.1-1)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import re
>>> re.findall('\*+',"aaaaa*bbbb*****")
['*', '*****']
>>>
Zdravim
								Adam Przybyla


Další informace o konferenci Python