[python] Prohledavani od indexu

marekj7 na centrum.cz marekj7 na centrum.cz
Pátek Březen 31 13:27:17 CEST 2017


>>> s = 'D5ed3g3h{54345(63lkj24)234(34255fdsv]vdf]]}dsfsvS3fdszv'
>>> start = s.find('{')
>>> end = s.find('}')
>>> if start < end:
..     print s[start+1:end]
..
54345(63lkj24)234(34255fdsv]vdf]]Další informace o konferenci Python