[python] Zkrácená forma přiřazení selže

petrofF petr0ff na seznam.cz
Pátek Březen 31 13:30:46 CEST 2017


Proměnné se iniciují se seznamu, který nemusí být kompletní (chybějící
prvky se načtou jako None)

class Seznam():
    def __init__(self,sez):
        self.data=sez
    def __getitem__(self,idx):
        return idx < len(self.data) and self.data[idx] or None

### VSTUP: ###   
slova = Seznam(["ITEM-1","ITEM-2"])

#---(a) FUNGUJE SPRÁVNĚ (3.+4. mají hodnotu None) ---#
prvni = slova[0]
druhy = slova[1]
treti = slova[2]
ctrty = slova[3]

#--- (b) SELŽE (error = ValueError) ---#
prvy, druhy, treti, ctrty = slova

Dalo by se to v třídě Seznam nějak ošetřit ?
(počet proměnných není konstantní, 4 je příklad)

-petroff-Další informace o konferenci Python