[python] printy v češtině na WINDOWS/cmd konzoli nečitelné

petrofF petr0ff na seznam.cz
Pátek Březen 31 13:30:50 CEST 2017


V PyDev/Eclipse je zobrazení (Pydev Console) v pořádku:
- v editoru nastavené kódování cp1250
- uvozeno: # -*- coding: cp1250 -*-
Tentýž script.py je v konzoli (Python 2.5 / Windows XP / cmd: default
CP=1250) zobrazen chybně:
Např.:
 [0x82] é se zobrazí jako Ú
 (což odpovídá DOSovskému é při zobrazení ve windows)
Nastavení přikazem chcp nemá na výsledek vliv
PS
Nejsympatičtější je mi utf-8 ...ale v tomto případě budu rád za
jakékoli řešení


Další informace o konferenci Python