[python] Python 3.1 v Eclipse nefunguje

petrofF petr0ff na seznam.cz
Pátek Březen 31 13:31:13 CEST 2017


Doposud jsem používal verzi 2.6, která s PyDev/Eclipse fungovala
normálně.
Nyní se učím Trojku, a první spuštění testovacího skriptu (po
nakonfigurování projektu) v ladícím módu skončilo chybou:

pydev debugger: warning: psyco not available for speedups (the
debugger will still work correctly, but a bit slower)
pydev debugger: starting
Traceback (most recent call last):
 File "C:\Eclipse\eclipse\plugins
\org.python.pydev.debug_1.5.6.2010033101\pysrc\pydevd_comm.py", line
235, in OnRun
  r = r.decode('utf-8')
UnicodeDecodeError: 'utf8' codec can't decode bytes in position 38-40:
invalid data

Konkrétně jde o výjimku ve vláknu pro RemoteDebugging:

 [ FILE: pydevd_comm.py ]
 ....
class PyDBDaemonThread(threading.Thread):
 ....
class ReaderThread(PyDBDaemonThread):
  """ reader thread reads and dispatches commands in an infinite
loop """
 .....
  def OnRun(self):
    pydevd_tracing.SetTrace(None) # no debugging on this thread
    buffer = ""
    try:
      while not self.killReceived:
        try:
          r = self.sock.recv(1024)
        except:
 
GlobalDebuggerHolder.globalDbg.finishDebuggingSession = True
          break #Finished communication.
        if IS_PY3K:
          r = r.decode('utf-8')
        buffer += r
         ....atd.
PS.
Navíc v testovaném zdrojáku mi IDE označilo definice:
def radius
jako Error => Duplicitní výskyt
(přitom ve skutečnosti jde o atributy vlastnosti, a syntaxe to tak
vyžaduje)

[ FILE: Testovací ]
 @property
  def radius(self):
    """Poloměr kruhu
    ...atd
    """
    return self.__radius

  @radius.setter
  def radius(self, radius):
    assert radius > 0, "poloměř musí být nenulový a nezáporný"
    self.__radius = radiusDalší informace o konferenci Python