[python] firebird db (kinterbasdb) a dva programy pristupujúce na jeden subor db

miamia peterirbizon na gmail.com
Pátek Březen 31 13:32:07 CEST 2017


dobrý deň,

v pythone používam na prístup k súboru databázy .fdb (lokálny súbor v
priečinku) tento kód (môj program len z db číta):
## naimportovanie firebird db
import kinterbasdb
self.con = kinterbasdb.connect(dsn=db, user=usr, password=psw)
self.cur = self.con.cursor()

problém nastane, keď už predtým iný program pracuje s týmto súborom
databázy, vtedy mi vypíše python chybu:
Traceback (most recent call last):
  File "skript.py", line 29, in module>
  File "kinterbasdb\__init__.pyc", line 478, in connect
  File "kinterbasdb\__init__.pyc", line 641, in __init__
kinterbasdb.OperationalError: (-902, 'isc_attach_database: \n  I/O
error during "CreateFile (open)" operation for file "SUBOR.FDB"\n
Error while trying to open file\n  The process cannot access the file
because it is being used by another process.')

ako v pythone dosiahnem, aby som mohol načítať údaje z tohto súboru,
keď zároveň na neho pristupuje iný program?


Další informace o konferenci Python