[python] Entry čtení vstupu

Roman Zbořil sewerman.cz na gmail.com
Pátek Březen 31 13:33:28 CEST 2017


Učím se programovat v pythonu a chci si udělat jednoduchý program kde do jednoho vstupního pole vložím hodnotu a ve druhém poli se mi zobrazí zadané + 1.
Napsal jsem si kód který to zvládne po zadání hodnoty a zmáčknutí tlačítka. Chtěl bych aby se změna prováděla okamžitě po zadání hodnoty do vstupního pole abych nemusel zmáčknout tlačítko.
To se mi však nedaří. Poradíte?
 Můj kód
# -*- coding: utf-8 -*- 
from tkinter import *


def cteni():

  vstup2.delete(0, END)
  vstup2.insert(0,eval(vstup.get())+1)

hlavni = Tk()
hlavni.option_add('*Font', 'Arial 9') # aby byl lepsi font

vstupObsah=StringVar()
vstupObsah.set("1")

# obsah je napojen na tkProměnnou vstupObsah 
# a při každém písmení probíhá ověřování
vstup = Entry(hlavni, textvariable=vstupObsah, width=40, )
vstup.pack(side=LEFT)
vstup.focus_set()      # aby se dalo hned psát
vstup.icursor(END)     # aby byl kurzor na konci
#vstup.selection_range(0, END)

vstup2 = Entry(hlavni)
vstup2.pack(side=LEFT)

tlacitko = Button(hlavni, text=u"přečti", width=10, command=cteni)
tlacitko.pack()


mainloop()

Děkuji


Další informace o konferenci Python