[python] Entry čtení vstupu

Roman Zbořil sewerman.cz na gmail.com
Pátek Březen 31 13:33:29 CEST 2017


Moje řešení, mého vlastního dotazu :-)

# -*- coding: utf-8 -*- 
from tkinter import *


hlavni = Tk()
hlavni.option_add('*Font', 'Arial 9') # aby byl lepsi font

vstupObsah=StringVar()
vstupObsah.set("1")
vstupObsah2=StringVar()

def cteni(entry):

  vstupObsah2.set(eval(vstup.get())+1)
  hlavni.update_idletasks()

vstup = Entry(hlavni, textvariable=vstupObsah, width=40, )
vstup.pack(side=LEFT)
vstup.focus_set()      # aby se dalo hned psát
vstup.icursor(END)     # aby byl kurzor na konci
vstup.bind(sequence='<KeyRelease>', func=cteni)

vstup2 = Entry(hlavni, textvariable=vstupObsah2,)
vstup2.pack(side=LEFT)

tlacitko = Button(hlavni, text=u"přečti", width=10, command=cteni)
tlacitko.pack()

mainloop()


Další informace o konferenci Python