[python] Gtk LED on/off (začiatočník)

lukas na sliacky.eu lukas na sliacky.eu
Pátek Březen 31 13:33:35 CEST 2017


Ahojte,

v Pythone som úplný začiatočník a chcem urobi» program, ktorý simuluje zapínanie a vypínanie LEDiek v závislosti na ToggleButtonoch.

Momentálne mám hotové toto:

from gi.repository import Gtk
import sys

class LedControl(Gtk.Window):
 
  def __init__(self):
    Gtk.Window.__init__(self, title="LED Control")
    self.set_border_width(6)
    self.set_default_size(200, 250)
    
    okno = Gtk.Table(4, 2, True)
    self.add(okno)

    img_LED_on = Gtk.Image()
    img_LED_on.set_from_file("LED_on.png")
    self.add(img_LED_on)
    
    img_LED_off = Gtk.Image()
    img_LED_off.set_from_file("LED_off.png")
    self.add(img_LED_off)
    
    button_LED_1 = Gtk.ToggleButton("LED 1")
    button_LED_1.connect("toggled", self.LED_OnOff, "1")
    button_LED_1.set_border_width(2)

    button_LED_2 = Gtk.ToggleButton("LED 2")
    button_LED_2.connect("toggled", self.LED_OnOff, "2")
    button_LED_2.set_border_width(2)

    button_LED_3 = Gtk.ToggleButton("LED 3")
    button_LED_3.connect("toggled", self.LED_OnOff, "3")
    button_LED_3.set_border_width(2)

    button_LED_4 = Gtk.ToggleButton("LED 4")
    button_LED_4.connect("toggled", self.LED_OnOff, "4")
    button_LED_4.set_border_width(2)

    okno.attach(button_LED_1, 0, 1, 0, 1)
    okno.attach(button_LED_2, 0, 1, 1, 2)
    okno.attach(button_LED_3, 0, 1, 2, 3)
    okno.attach(button_LED_4, 0, 1, 3, 4)

    okno.attach(img_LED_off, 1, 2, 0, 1)
    okno.attach(img_LED_on, 1, 2, 1, 2)
    #~ okno.attach(img_LED_off, 1, 2, 2, 3)
    #~ okno.attach(img_LED_on, 1, 2, 3, 4)
    
  def LED_OnOff(self, okno, name):
    if okno.get_active():
      status = "on"
    else:
      status = "off"
      img_LED=0
    print("Tlačítko LED", name, "zmenilo stav na", status)
  
app = LedControl()
app.connect("delete-event", Gtk.main_quit)
app.show_all()
Gtk.main()

ale nedarí sa mi rozchodi» svietenie LEDiek (LED_on.png / LED_off.png) na pozíciách vedµa jednotlivých tlačítok (LED 1 je vedµa tlačítka LED 1).

Tieľ sa chcem spýta», prečo sa načítaný obrázok zobrazuje len jeden krát. Napr. keď chcem načíta» obrázok LED_on.png 2x pod sebou, zobrazí sa vľdy len raz:
    okno.attach(img_LED_on, 1, 2, 0, 1)
    okno.attach(img_LED_on, 1, 2, 1, 2)
(Spodný obrázok sa nezobrazuje.)

Naąiel by sa niekto, kto by mi vedel poradi»? (Ak sú potrebné dodatočné informácie, rád ich obratom poskytnem.)

Ďakujem.


Další informace o konferenci Python