[python] vypotan rok ako webov adresa

diverman pavel na schon.cz
Ptek Bezen 31 13:33:44 CEST 2017sprav si kdovn, voe

Dne steda, 23. ervence 2014 15:43:46 UTC+2 Martin Guka napsal(a):
> Dobr� de� m�m mal� probl�mik: chcem v pythone pou�i� vypo��tan� rok 
> 
> ako hodnotu do url adresy
> 
>  v�sledok by bolo vyp�san� udalosti z tohto roku
> 
> 
> 
> vyzeralo by to nejako takto : A = 2014
> 
>   B = zadanie
> 
>   C = A-B
> 
>   print "narodili ste sa v roku",C
> 
>   import urllib2
> 
>   web = urllib2.urlopen("http://sk.wikipedia.org/wiki/",C"").read()
> 
>   print web
> 
> 
> 
> len�e program havaruje pr�ve ak ma prenies� k tejto adresy hodnotu 
> 
> v�sledku to C
> 
> 
> 
> Ako m�m zap�sa� adresu aby v�sledok bol jej s��as�ou?
> 

Další informace o konferenci Python