[python] Pulnocni rozjimani :-)

Matěj Cepl mcepl na cepl.eu
Pátek Březen 31 13:33:59 CEST 2017


On 2015-05-11, 20:53 GMT, Honza Král wrote:
> Jen pozor, ze tohle je chovani CPythonu, tedy jedne z implementaci a
> nikoli definice chovani pythonu, nelze tedy na to spolehat a
> porovnavani integereru by se melo vzdy provadet pres == a nikdy pres
> is, i kdybychom meli 1000% jistotu, ze to budou jen cisla od 0 do 10.
> Honza Král

Skutečně, neni Python jako Python:

  $ jython
  Jython 2.7b4 (default:3672e624962a, Feb 13 2015, 04:59:14) 
  [OpenJDK 64-Bit Server VM (Oracle Corporation)] on java1.7.0_79
  Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
  >>> a = 256
  >>> b = 256
  >>> a is b
  True
  >>> a = 257 
  >>> b = 257
  >>> a is b
  True
  >>>
  $ 

Zajímavě,

Matěj
-- 
http://www.ceplovi.cz/matej/, Jabber: mcepl<at>ceplovi.cz
GPG Finger: 89EF 4BC6 288A BF43 1BAB 25C3 E09F EF25 D964 84AC
 
The ratio of literacy to illiteracy is a constant, but nowadays
the illiterates can read.
  -- Alberto Moravia


Další informace o konferenci Python