[python] Paměťově náročné řazení

Pavel Schön pavel na schon.cz
Pátek Březen 31 13:34:01 CEST 2017


https://en.wikipedia.org/wiki/External_sorting

Dne pondělí 15. června 2015 22:36:11 UTC+2 Lumír Balhar napsal(a):
> Ahoj všem.
> 
> Řeším s kamarádem jeden jeho projekt, jehož součástí je i Burrows-Wheelerova transformace, která se používá před kompresí dat společně s Move to Front transformací pro snížení entropie vstupních dat a tím zvýšení efektivity kompresního algoritmu, kterému tyto dvě transformace předcházejí.
> 
> Pochopení transformací není potřeba. U BWT se využívá tzv, buffer, který obsahuje všechny možné rotace vstupních dat, takže například pro "ema má maso" vypadá takto:
> 
> 0 ema ma maso
> 1 ma ma masoe
> 2 a ma masoem
> 3 ma masoema
> 4 ma masoema 
> 5 a masoema m
> 6 masoema ma
> 7 masoema ma 
> 8 asoema ma m
> 9 soema ma ma
> 10 oema ma mas
> 
> Pro malá data je to dobré, ale pro velká nelze mít celý buffer v paměti, protože se pro každý vstupní znak navíc rozšíří o řádek i sloupec zároveň.
> Napsal jsem tedy pro Buffer samostatnou třídu, kde pomocí __getitem__ vygeneruji potřebný řádek posunem až ve chvíli, kdy je jeho obsah potřeba.
> 
> Základní buffer jsem tím vyřešil a ušetřil hromadu paměti. Problém ale je, že v dalším kroku potřebuji tento buffer lexikograficky seřadit. Abych jej opět nemusel cpát do paměti, vytvořil jsem pole indexů, kde každý index reprezentuje jeden řádek bufferu a řadím jen toto pole (čímž získám přeskládané pořadí řádků původního bufferu), ale jako klíč používám právě obsah řádku pro daný index.
> 
> Konkrétně:
> 
> class Buffer():
>   def __init__(self, input):
>     self.input = input
>     self.indexes = [x for x in range(len(input))]
> 
>   def __getitem__(self, index):
>     return self.input[index:] + self.input[0:index]
> 
>   def sort(self):
>     self.indexes.sort(key=lambda x: self[x])
> 
> 
> A teď jsme se dostali k jádru problému. I když se obsah jednotlivých řádků generuje až ve chvíli, kdy jsou potřeba, a řadit by se mělo jen relativně malé pole indexů, při volání funkce .sort() se jakoby stejně celé to pole nejdříve vytvoří v paměti, seřadí a pak se seřadí to cílové pole s indexy na základě obsahu bufferu.
> 
> Existuje způsob, jak implementovat takovýto řadící algoritmus pro velký objem dat, aniž bych je měl v jednu chvíli všechny v paměti?
> 
> Předem díky za nakopnutí tím správným směrem.
> LumírDalší informace o konferenci Python