[python] Coding style

Matěj Cepl mcepl na cepl.eu
Pátek Březen 31 13:34:06 CEST 2017


On 2015-11-26, 07:26 GMT, Petr Blahos wrote:
> Ahoj, co považujete za lepší coding style?
>
> if evt:
>     evt.Skip()

Vždy. Ternární operátor je OPERÁTOR a evt.Skip() nevypadá, že by 
něco vracel.

Kromě toho ternární operátor je zplozencem pekla, ale v tomto 
případě ani v nejlepším případě není na místě.

Matěj

-- 
https://matej.ceplovi.cz/blog/, Jabber: mcepl na ceplovi.cz
GPG Finger: 89EF 4BC6 288A BF43 1BAB  25C3 E09F EF25 D964 84AC
 
But if we find we have left our bones to bleach in these desert
sands for nothing, beware the fury of the legions...
      -- Centurion in a letter home from North Africa
         3rd Century


Další informace o konferenci Python