[python] Plně kvalifikovaný název místo importu?

garabik-news-2005-05 na kassiopeia.juls.savba.sk garabik-news-2005-05 na kassiopeia.juls.savba.sk
Pátek Březen 31 13:34:13 CEST 2017


Libor Jelínek <ljelinek na virtage.com> wrote:
> Ahoj,
> existuje nějaký způsob např. zavolání funkce modulu plně kvalifikovaným názvem aniž by ho bylo třeba nutné nejprv importovat?
>

http://peak.telecommunity.com/DevCenter/Importing

priklad:
lazyModule('tempfile.gettempdir')()

> Místo
> 
>    import tempfile
>    tempfile.gettempdir()
> 
> jen něco jako
> 
>    tempfile.gettempdir()
> 
> ?

-- 
 -----------------------------------------------------------
| Radovan Garabík http://kassiopeia.juls.savba.sk/~garabik/ |
| __..--^^^--..__    garabik @ kassiopeia.juls.savba.sk     |
 -----------------------------------------------------------
Antivirus alert: file .signature infected by signature virus.
Hi! I'm a signature virus! Copy me into your signature file to help me spread!


Další informace o konferenci Python