[python] Rekurzivní generátor v Pythonu 3?

Matěj Cepl mcepl na cepl.eu
Pátek Březen 31 13:34:22 CEST 2017


Dobrý den,

zkouším napsat v Pythonu 3.4+ nástroj pracující s milestonovanými XML soubory (zdrojové texty překladu Bible). Podrobně jsem to popsal v blogpostu https://matej.ceplovi.cz/blog/parsing-milestoned-xml-in-python.html, zde jenom velice stručně. Milestones (milníky?) jsou metoda jak obejít neschopnost XML pracovat s několika překrývajícími se hierarchiemi v jednom souboru. Tak třeba právě v biblických textech (TEI se potýká s podobnými problémy) je základní struktura kniha-kapitola-verš, ale přes to jsou další elementy které se překrývají. Několik veršů (nebo jejich částí) jsou sdruženy do logických oddílů (ale některé začínají v půli verše a často přesahují hranice kapitol), nebo třeba zejména anglické biblické překlady mají v oblibě značit výroky Pána Ježíše zvlášť (což pochopitelně často začíná a končí v půli verše).

Jedna z metod (používaná husta právě v biblických textech, TEI a podobných složitě strukturovaných dokumentech) jsou právě milníky. Takže místo aby byl text značen nějak takto:

   <book>
   <chapter>
   <verse>text</verse>
   ...
   </chapter>
   ...
   </book>

použijí se na hranici knihy, kapitoly i verše milníky takto (buď se zvláštním označením konce veršů nebo taky ne):

   <book>
   <chapter n="1" />
   <verse sID="ID1.1" />text of verse 1.1
   <verse eID="ID1.1" /> ....
   </book>

V mém případě může část dokumentu vypadat třeba takto:

  text text
  <verse/>
  textB textB <czap> textC textC <verse/> textD textD </czap>

A chtěl bych aby moje knihovna naparsovala toto XML a vyprodukovala takovýto seznam:

  [(1, 1, "text text", ['text text']),
   (1, 2, "textB textB textC textC",
   ['<verse/>', 'textB textB', '<czap>', 'textC textC']),
   (1, 3, "textD textD", ['<verse/>', 'textD textD', '</czap>'])]

(první dvě čísla jsou číslo kapitoly a verše, poslední položka tuplu je seznam kousků XML v podobě přijatelné pro ElementTree.fromstringlist). Takže představoval bych si generátor, který by byl schopen takovéto API:

  if __name__ == '__main__':
    xml_file = ET.parse('tests/data/Mat-old.xml')
    parser = ET.XMLParser(target=ET.TreeBuilder())

    with open('test.txt', 'w', newline='\r\n') as out_txt, \
        open('test.xml', 'w', newline='\r\n') as out_xml:
      for ch, v, verse_txt, verse_xml in recursive_parse(xml_file):
        print(verse_txt, file=out_txt)
        # or directly parser.feed(verse_xml)
        # if verse_xml is not a list
        parser.feed(''.join(verse_xml))

      print(ET.tostring(parser.close(), encoding='unicode'),
         file=out_xml)

Po různých peripetiích (popsaných v tom zmiňovaném blogpostu) jsem v současném okamžiku u tohoto (zatím bez shromažďování XML kousků):

  def __iter__(self) -> Tuple[CollectedInfo, str]:
    """
    iterate through the first level elements
    """
    cur_chapter = 0
    cur_verse = 0
    collected_txt = ''
    # collected XML is NOT directly convertable into Element objects,
    # it should be treated more like a list of SAX-like events.
    #
    # xml.etree.ElementTree.fromstringlist(sequence, parser=None)
    # Parses an XML document from a sequence of string fragments.
    # sequence is a list or other sequence containing XML data fragments.
    # parser is an optional parser instance. If not given, the standard
    # XMLParser parser is used. Returns an Element instance.
    #
    # sequence = ["<html><body>", "text</bo", "dy></html>"]
    # element = ET.fromstringlist(sequence)
    # self.assertEqual(ET.tostring(element),
    #     b'<html><body>text</body></html>')

    for child in self.root.iter():
      if child.tag in ['titulek']:
        collected_txt += '\n{}\n'.format(child.text)
        collected_txt += child.tail or ''
      if child.tag in ['kap', 'vers']:
        if collected_txt and collected_txt.strip():
          yield CollectedInfo(cur_chapter, cur_verse,
                    re.sub(r'[\s\n]+', ' ', collected_txt,
                        flags=re.DOTALL).strip()), \
            child.tail or ''

        if child.tag == 'kap':
          cur_chapter = int(child.get('n'))
        elif child.tag == 'vers':
          cur_verse = int(child.get('n'))
      else:
        collected_txt += child.text or ''

        for sub_child in child:
          for sub_info, sub_tail in MilestonedElement(sub_child):
            if sub_info.verse == 0 or sub_info.chap == 0:
              collected_txt += sub_info.text + sub_tail
            else:
              # FIXME what happens if sub_element contains
              # multiple <verse/> elements?
              yield CollectedInfo(
                sub_info.chap, sub_info.verse,
                collected_txt + sub_info.text), ''
              collected_txt = sub_tail

        collected_txt += child.tail or ''

    yield CollectedInfo(0, 0, collected_txt), ''

Připadá Vám to jako způsobilá metoda jak dělat rekurzivní generátor nebo jsem něco nepochopil?

Děkuji za jakoukoli pomoc s tímto velmi zmateným úkolem.

Matěj

-- 
https://matej.ceplovi.cz/blog/, Jabber: mcepl na ceplovi.cz
GPG Finger: 3C76 A027 CA45 AD70 98B5 BC1D 7920 5802 880B C9D8
 
He uses statistics as a drunken man uses lamp-posts... for
support, rather than illumination.
   -- Andrew Lang


Další informace o konferenci Python