[python] alternativa textwrap.fill(), která by zarovnávala po česku?

Matěj Cepl mcepl na cepl.eu
Čtvrtek Květen 11 01:12:37 CEST 2017


On 2017-05-10, 22:28 GMT, Vláďa Macek wrote:
> print textwrap.fill(instr, width=65).replace(u'~', 
> unichr(160))

No, udělal jsem v podstatě to:

  diff --git a/reflow.py b/reflow.py
  index 22b08cf..757077c 100644
  --- a/reflow.py
  +++ b/reflow.py
  @@ -133,12 +133,18 @@ class ReflowPluginWindowActivatable(GObject.Object, Gedit.WindowActivatable):
       if isinstance(text, str):
         text = unicode(text, 'utf8')
   
  +    # we don't want to break on the non-breaking space
  +    # FIXME not sure whether there isn’t better replacement character
  +    text = text.replace(unichr(0xA0), '~')
  +
       text = textwrap.fill(text,
                 width=self.get_gedit_margin(),
                 initial_indent=first_prefix,
                 subsequent_indent=prefix,
                 break_on_hyphens=False,
                 drop_whitespace=True)
  +    text = text.replace('~', unichr(0xA0))
  +
       return text
   
     def _get_line(self, index):

Ale nejsem na to hrdej. Navíc přemýšlím, jestli někdy nebudu 
chtít mít ~ znak v textu. Ale snad ne.

Hezký den,

Matěj

-- 
https://matej.ceplovi.cz/blog/, Jabber: mcepl na ceplovi.cz
GPG Finger: 3C76 A027 CA45 AD70 98B5 BC1D 7920 5802 880B C9D8
 
Of course I'm respectable. I'm old. Politicians, ugly buildings,
and whores all get respectable if they last long enough.
   --John Huston in "Chinatown."Další informace o konferenci Python