<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=ISO-8859-2"
      http-equiv="Content-Type">
    <title></title>
    <link href="chrome://translator/skin/floatingPanel.css"
      type="text/css" rel="stylesheet">
  </head>
  <body bgcolor="#ffffff" text="#000066">
    <small><font face="Tahoma">Zajímalo by mně, proč PyScripter při
        startu pořád hlásí únorovou verzi,<br>
        teprve když se zeptám ručně, ukáže správnou...<br>
        :<br>
        *** Python 3.2 (r32:88445, Feb 20 2011, 21:29:02) [MSC v.1500 32
        bit (Intel)] on win32. ***<br>
        *** Remote Python engine  is active ***<br>
        <br>
        >>> import sys<br>
        >>> sys.version<br>
        '3.2.1rc2 (default, Jul  3 2011, 23:24:22) [MSC v.1500 32 bit
        (Intel)]'<br>
        >>> <br>
        <br>
        --<br>
        Tomix<br>
      </font></small><br>
    <div style="bottom: auto; left: 388px; right: auto; top: 420px;
      display: none;" class="translator-theme-default"
      id="translator-floating-panel">
      <div title="Klepněte pro přeložení"
        id="translator-floating-panel-button"></div>
    </div>
  </body>
</html>