Díky, to vypadá zajímavě..<br><br><div class="gmail_quote">2012/11/23 Radek Kanovsky <span dir="ltr"><<a href="mailto:rk@dat.cz" target="_blank">rk@dat.cz</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
On Sat, Oct 13, 2012 at 06:09:29PM +0200, Visgean Skeloru wrote:<br>
<br>
>    Ahoj, pÃÅ¡u script co zpracovává emailové zprávy a chtÄl bych se<br>
>    zeptat jestli neznáte nÄco na hooknutàse na imapový uÄet - takhle to<br>
>    musÃm periodicky spouÅ¡tÄt cronem což je neefektivnÃ... PotÅebuju<br>
>    prostÄ nÄco co by se pÅipojilo a Äekalo na maily... V souÄasnosti<br>
>    použÃvám knihovnu imaplib, nic co by to umÄlo jsem nenaÅ¡el...<br>
>    DÃky.<br>
<br>
Pokud IMAP server podporuje IDLE, tak by to mělo nějak jít.<br>
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/IMAP_IDLE" target="_blank">http://en.wikipedia.org/wiki/IMAP_IDLE</a><br>
Našel jsem i nějaké příklady<br>
<a href="http://blog.timstoop.nl/2009/03/11/python-imap-idle-with-imaplib2/" target="_blank">http://blog.timstoop.nl/2009/03/11/python-imap-idle-with-imaplib2/</a><br>
a nějaký modul<br>
<a href="https://github.com/athoune/imapidle" target="_blank">https://github.com/athoune/imapidle</a><br>
<br>
Radek Kaňovský<br>
<div class="HOEnZb"><div class="h5">_______________________________________________<br>
Python mailing list<br>
<a href="mailto:Python@py.cz">Python@py.cz</a><br>
<a href="http://www.py.cz/mailman/listinfo/python" target="_blank">http://www.py.cz/mailman/listinfo/python</a></div></div></blockquote></div><br><br clear="all"><br>-- <br><font size="1"><a href="http://keyserver.pgp.com/vkd/SubmitSearch.event?SearchCriteria=visgean%40gmail.com" target="_blank">GPG pub key</a></font><font size="1"> |</font><font size="1"> </font><font size="1"><a href="http://github.com/Visgean" target="_blank">github/visgean</a> | <a href="mailto:visgean@jabber.cz" target="_blank">jabber</a></font><br>
<br>