Nazdar,<br><br>měly by ti stačit regulární výrazy. <a href="http://docs.python.org/library/re.html">http://docs.python.org/library/re.html</a><br><br>    >>> import re<br>    >>> print re.search(r'def_([^_]+)_0', 'bla bla bla def_Hlinik_0_5 bla bla').group(1)<br>

    Hlinik<br><br>Samozřejmě záleží, jaké je přesně zadání, co vše se může nacházet mezi def_ a _0, apod., ten regulární výraz by mohl být i rafinovanější.<br><br>Honza<br><br><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">

2012/11/28  <span dir="ltr"><<a href="mailto:krivkvla%fel.cvut.cz@gtempaccount.com" target="_blank">krivkvla%fel.cvut.cz@gtempaccount.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

Ahoj, potřeboval bych poradit.<br>
Mám text například: def_Hlinik_0_5, který je uložený v .txt<br>
Potřeboval bych načíst .txt (to umím) a zkopírovat do nějaké proměnné text, který je mezi def_ a _0 jak to udělat? Prostě kopírování textu od nějakého znaku po nějaký druhý (část slov,..)<br>
<br>
Děkuji<br>
<a href="mailto:krivkvla@fel.cvut.cz">krivkvla@fel.cvut.cz</a><br>
_______________________________________________<br>
Python mailing list<br>
<a href="mailto:Python@py.cz">Python@py.cz</a><br>
<a href="http://www.py.cz/mailman/listinfo/python" target="_blank">http://www.py.cz/mailman/listinfo/python</a><br>
</blockquote></div><br></div>