<div dir="ltr"><div>Treba ti pomuze tohle: <a href="http://stackoverflow.com/questions/6725041/python-win32api-loadkeyboardlayout-doesnt-change-language-in-idle-shell">http://stackoverflow.com/questions/6725041/python-win32api-loadkeyboardlayout-doesnt-change-language-in-idle-shell</a><br><br></div> Jirka<br></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2016-03-02 15:28 GMT+01:00 Ing. Vladislav Ludík <span dir="ltr"><<a href="mailto:vlada@ludik.cz" target="_blank">vlada@ludik.cz</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">win32api jsem nahrál spolu s pywin32 pro python 2.7.3<br>
<br>
Problémem ale zůstává, že konstrukce:<span class=""><br>
<br>
import win32api<br>
win32api.LoadKeyboardLayout('00000409',1) # to switch to english<br>
<br></span>
nepřepne na anglickou klávesnici.<br>
Poradí někdo ?<div class="HOEnZb"><div class="h5"><br>
<br>
Díky Vláďa<br>
_______________________________________________<br>
Python mailing list<br>
<a href="mailto:python@py.cz" target="_blank">python@py.cz</a><br>
<a href="http://www.py.cz/mailman/listinfo/python" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.py.cz/mailman/listinfo/python</a><br>
<br>
Visit: <a href="http://www.py.cz" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.py.cz</a><br>
</div></div></blockquote></div><br></div>