<div dir="ltr"><div><div>Jen dodám, že balíčkování a velikost stdlib vnímám jako dvě oddělené věci.<br></div><br></div>HJ<br></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2017-01-03 11:24 GMT+01:00 Matěj Cepl <span dir="ltr"><<a href="mailto:mcepl@cepl.eu" target="_blank">mcepl@cepl.eu</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><span class="">On 2017-01-02, 19:53 GMT, Honza Javorek wrote:<br>
> Nechci moc odbíhat, ale co existuje PyPA a vyvíjí to, plus píše<br>
> <a href="https://packaging.python.org/" rel="noreferrer" target="_blank">https://packaging.python.org/</a>, tak se v tom balíčkování jde orientovat<br>
> trochu lépe, ale pořád je to nebe a dudy oproti např. (já vím, mladšímu)<br>
> npm. Za mě je to taky momentálně největší bolest Pythonu.<br>
<br>
</span>a) Mohl bys prosím trochu rozpracovat to „nebe a dudy“? Mám teď<br>
   v M2Crypto setup.py o 311 řádcích, ale marně přemýšlím, jak<br>
   bych to, co tam dělám, dělal s package.json. To je stejné<br>
   jako s gitem: to že jeden nástroj je schopný neuvěřitelných<br>
   triků (byť s poněkud komplikovaným API) není nevýhoda oproti<br>
   nástrojům, které něčeho takového ani vzdáleně schopni nejsou<br>
   (aneb stížnosti uživatelů SVN proti tomu, jak je komplikovaná<br>
   práce s git rebase -i ;))<br>
<br>
b) Kdykoli někdo začně srovnávat balíčkování Pythonu s NPM, tak<br>
   se jenom krátce zamyslím nad standardní knihovnou NodeJS<br>
   (respektive toho, že v podstatě neexistuje), popřemýšlím nad<br>
   balíčkem left-pad<br>
   (<a href="https://github.com/stevemao/left-pad/blob/master/index.js" rel="noreferrer" target="_blank">https://github.com/stevemao/<wbr>left-pad/blob/master/index.js</a>)<wbr>,<br>
   který polámal tisíce website, když byl stažen z NPM (včetně<br>
   Spotify, Netflix, atp.), a pak jsem zase velmi vděčen za<br>
   Python a jeho standardní knihovnu.<br>
<br>
Hezký nový rok!<br>
<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br>
Matěj<br>
<br>
--<br>
<a href="https://matej.ceplovi.cz/blog/" rel="noreferrer" target="_blank">https://matej.ceplovi.cz/blog/</a><wbr>, Jabber: <a href="mailto:mcepl@ceplovi.cz">mcepl@ceplovi.cz</a><br>
GPG Finger: 3C76 A027 CA45 AD70 98B5  BC1D 7920 5802 880B C9D8<br>
<br>
We are told that [St. Anthony] once fell into dejection, finding<br>
uninterrupted contemplation above his strength; but was taught to<br>
apply himself at intervals to manual labour by a vision of an<br>
angel who appeared platting mats of palm-tree leaves, then rising<br>
to pray, and after some time sitting down again to work; and who<br>
at length said to him, "Do thus, and thou shalt be saved."<br>
    -- Life of St. Anthony<br>
</font></span><div class="HOEnZb"><div class="h5">______________________________<wbr>_________________<br>
Python mailing list<br>
<a href="mailto:python@py.cz">python@py.cz</a><br>
<a href="http://www.py.cz/mailman/listinfo/python" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.py.cz/mailman/<wbr>listinfo/python</a><br>
<br>
Visit: <a href="http://www.py.cz" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.py.cz</a></div></div></blockquote></div><br></div>