[python] freeze,PyQt4.QtGui.so

Petr Zlamal p.zlamal na gmail.com
Neděle Září 21 11:20:07 CEST 2008


Mam jeste dotaz. Myslel jsem, ze pokud dojde k uspesnemu zmrazeni pujde 
aplikace spustit nezavisle na instalovanych soucastech v hostitelskem 
systemu. Na stroji, kde doslo k "zmrazeni" vse funguje ok a binarka je 
zavisla na hostitelskem pocitaci, zda se, jen na:

vepro na blackbox:/home/bin_linux$ ldd run_BastControl_v1
    linux-gate.so.1 => (0xb7fb1000)
    libpython2.5.so.1.0 => /usr/lib/libpython2.5.so.1.0 (0xb7e6b000)
    libpthread.so.0 => /lib/tls/i686/cmov/libpthread.so.0 (0xb7e53000)
    libdl.so.2 => /lib/tls/i686/cmov/libdl.so.2 (0xb7e4e000)
    libutil.so.1 => /lib/tls/i686/cmov/libutil.so.1 (0xb7e4a000)
    libm.so.6 => /lib/tls/i686/cmov/libm.so.6 (0xb7e25000)
    libc.so.6 => /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6 (0xb7cd6000)
    /lib/ld-linux.so.2 (0xb7fb2000)

Na hostitelskem pocitaci se tyto knihovny vyskytuji. Avsak pri spusteni 
(nutno podotknout, ze se jedna o gui aplikaci v pyqt4):

vepro na blackbox:/bin_linux$ ./run_BastControl_v1
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/lib/cx_Freeze/initscripts/Console.py", line 27, in <module>
 File "run_BastControl_v1.py", line 10, in <module>
 File "ExtensionLoader_PyQt4_QtGui.py", line 12, in <module>
ImportError: /bin_linux/PyQt4.QtGui.so: undefined symbol: 
_ZTI19QStyledItemDelegate


QStyledItemDelegate je trida, kterou pouziva QTableWidget. Tu pouzivam. 
Je mi divne, ze nativni skript na hostitelskem stroji spustim a 
prenesena binarka hlasi tento error.


Další informace o konferenci Python