[python] freeze,PyQt4.QtGui.so

Jan Fuchs fuky na sunstel.asu.cas.cz
Neděle Září 21 13:06:34 CEST 2008


Zdravím,

21. Sep (Sunday) v 11:20:07 CEST 2008, p.zlamal na gmail.com napsal(a):
> ImportError: /bin_linux/PyQt4.QtGui.so: undefined symbol: 
> _ZTI19QStyledItemDelegate

Knihovna QtGui.so je pouze obálka, která využívá spoustu knihoven. Však se
podívej:

  $ ldd /usr/lib/python/site-packages/PyQt4/QtGui.so

A v jedné z těchto knihoven (tuším, že v té první) je uložena třída
QAbstractItemDelegate:

  libQtGui.so.4 => /usr/lib/libQtGui.so.4 (0xb7351000)
  libQtCore.so.4 => /usr/lib/libQtCore.so.4 (0xb71d1000)

Ovšem ta byla zavedena až od Qt 4.4.

       S pozdravem Jan Fuchs

-- 

/**************************************************************
*  _  Žádný program není bezchybný, dokonalý ani nejlepší, *
* °v°  to samé platí i o lidech a nejen o nich.       *
* /(_)\                   -- Jan Fuchs -- *
* ^ ^                            *
*    http://www.fuky.org         ICQ: 200692177  *
**************************************************************/


Další informace o konferenci Python