[python] Mám začít s Pythonem?

Filip Štědronský regnarg na seznam.cz
Pondělí Únor 20 17:29:56 CET 2017


On Mon, Feb 20, 2017 at 05:25:18PM +0100, Josef Skladanka wrote:
> https://www.python.org/ftp/python/3.6.0/python-3.6.0.exe

pozor, podle dokumentace[1] poslední verze, která podporuje WinXP, je 3.4:

    https://www.python.org/ftp/python/3.4.0/python-3.4.0.msi

[1] https://docs.python.org/3/using/windows.html

Filip Štědronský


Další informace o konferenci Python