[python] Použití Entry (TkInter widget) místo raw_inputu

petrofF petr0ff na seznam.cz
Pátek Březen 31 13:31:04 CEST 2017


Potřebuji v cyklu zpracovat seznam:

-konzolovému řešení odpovídá zhruba kód:
(rozdělení dlouhé SMSky: "part_No.1" + "part_No.2" + "part_No.3....)
msgList = ["part_No.1", "part_No.2", "part_No.3", ...atd...]

def send():
  for msg in msgList:      # <<< CYKL
    processMSG(msg)

def processMSG(message):
  while 1:
    urlForm.load()                 #
httplib2.Http().request =>sync.
    showImage(urlForm.pictogramURL)  #
urllib.urlretrieve(URL,"file") =>sync.
    kod = raw_input("Opsat kod")
    resp = urlForm.send(message,kod)  # httplib2.Http().request
=>sync.
    if urlForm.responseOK(resp):
        break

-v TkInteru (callbacky):
Spuštění dávky (Button/command): self.send()
Zadání kontrolního kódu (Entry/bind keyevent=Enter): self.getCode()

class App(Tk):
  def __init__(self, master)
    Tk.__init__(self, master)
    ...
    Button(self.fSTAT,text="Odeslat
zprávu",command=self.send).pack()
    ...
    entry=Entry(frame2, width=10)
    entry.pack(side=LEFT)
    entry.bind('<Return>', self.getCode)
    ...
  #CYKL S self.processMSG(msg)
  def send(self):               ??????
  def processMSG(self,message):  ??????

  def getCode(self,event):
    entry = event.widget
    self.kod = entry.get() # uložení kódu
    ?????

Pro stručnost jsem vynechal ošetření chyb (při http connection errors)
Úvahy: iterator/generator? threads?


Další informace o konferenci Python