[python] Použití Entry (TkInter widget) místo raw_inputu

petrofF petr0ff na seznam.cz
Pátek Březen 31 13:31:05 CEST 2017


Našel jsem 2 použitelné "čekací" metody: wait_window,wait_variable

Jedním ze způsobů je použít lokální event-smyčku a zachytávat pouze
události směrované do vstupního řádku.

class SyncEntry(Entry):
  def __init__(self, *a, **b):
    def getCode(event):
      self.result.set(self.get())
      entry.delete(0,END)
    Entry.__init__(self, *a, **b)
    self.bind('<Return>', getCode)
    self.result = StringVar()

  def raw_input(self):
    self.focus_set()
    self.grab_set()
    self.wait_variable(self.result)
    self.grab_release()
    return self.result.get()

Druhým ze způsobů je vytvořit modální okno s obrázkem+vstupním řádkem.
Po zadání vstupu se uzavře a funkce vrátí jeho hodnotu.

  def getPictogramText(self, pict_URL):
    def finish(event):
      finish.result = entry.get()
      if finish.result: root.destroy()
      # ^^^^^^^^^^^^^ ignoruj prázdný vstup
    finish.result = None
    root = Toplevel()
    ...
    <ZOBRAZIT PICTOGRAM>
    ...
    Label(frame2,text=u"Opiš číslo: ").pack(side=LEFT)
    entry=Entry(frame2, width=10)
    entry.pack(side=LEFT)
    entry.bind('<Return>', finish)
    entry.focus_set()
    root.grab_set()
    root.wait_window(root)
    return finish.result


petrofF napsal(a):
> Potřebuji v cyklu zpracovat seznam:
>
> def send():
>   for msg in msgList:      # <<< CYKL
>     processMSG(msg)
>
> def processMSG(message):
>   while 1:
>     urlForm.load()
>     showImage(urlForm.pictogramURL)
>     kod = raw_input("Opsat kod")
>     resp = urlForm.send(message,kod)
>     if urlForm.responseOK(resp):
>        break


Další informace o konferenci Python