[python] OT: Coding style

Matěj Cepl mcepl na cepl.eu
Pátek Březen 31 13:34:07 CEST 2017


On 2015-11-27, 15:46 GMT, Petr Přikryl wrote:
> Co se týká poznámek k ternárnímu operátoru. Byl do Pythonu 
> zaveden později, ale zjevně ne bezdůvodně, takže k výrokům 
> typu "zplozenec pekla" se nepřikláním. ;)

Uznávám, že konstrukt typu

  a = something if jednoduchá-podmínka else None

asi dává smysl. Problém je, že jsem viděl ternární operátor 
zneužíván tak strašlivými způsoby (např. původní otázka, kde se 
nejednalo o výraz; generátory jsou mimochodem v podobné 
situaci), a je tak jednoduché nahradit ho čitelnějším 
a jasnějším („Explicit is better than implicit.“)

  if jednoduché-podmínka:
    a = something
  else:
    a = None

že se snažím ternární operátor více méně nepoužívat.

Hezký den,

Matěj

-- 
https://matej.ceplovi.cz/blog/, Jabber: mcepl na ceplovi.cz
GPG Finger: 89EF 4BC6 288A BF43 1BAB 25C3 E09F EF25 D964 84AC
 
God is not worried about my financial situation.


Další informace o konferenci Python