[python] OT: Coding style

Matěj Cepl mcepl na cepl.eu
Pátek Březen 31 13:34:07 CEST 2017


On 2015-11-27, 19:56 GMT, Matěj Cepl wrote:
> nejednalo o výraz; generátory jsou mimochodem v podobné 

Err, měl jsem na mysli list comprehensions.

Matěj

-- 
https://matej.ceplovi.cz/blog/, Jabber: mcepl na ceplovi.cz
GPG Finger: 89EF 4BC6 288A BF43 1BAB  25C3 E09F EF25 D964 84AC
 
How many Bavarian Illuminati does it take to screw in a light
bulb?
Three: one to screw it in, and one to confuse the issue.


Další informace o konferenci Python