Archivace a Balení v Pythonu

Díky zipu tyto dva termíny většinou splývají, protože zip umí oboje. Původní význam těchto termínu je asi takový: Archivace je prosté nakopírování více souborů do jednoho (tar). Balení je komprimace jednoho souboru do jiného (jeden do jednoho) (gzip).

Příklad tar

  import tarfile
  tar = tarfile.open("sample.tar", "w")
  for name in ["foo", "bar", "quux"]:
    tar.add(name)
  tar.close()

Příklad zip

  import zipfile, os

  fzip = zipfile.ZipFile('soubor.zip', 'w')

  slozkaVse=os.listdir(".")  # vse - soubory i slozky
  slozkaSoubory = [soubor for soubor in slozkaVse if os.path.isfile(soubor)] # jen soubory
  slozkaSoubory.remove("soubor.zip")  # abychom nebalili sami sebe

  for soubor in slozkaSoubory:
    print 'Balim ' + soubor
    fzip.write(soubor)

  fzip.close()

Příklad gzip

  import gzip, os

  seznam=[s for s in os.listdir('.') if os.path.isfile(s)]

  for s in seznam:
    g=gzip.GzipFile(s+'.gz','w')
    x=file(s,'rb').read() # 'rb' je důležité nejen pro binárky, ale i pro .doc, .xls, apod...
    g.write(x)
    g.close()

Příklad bzip + tar

  outpath = ''

  import glob
  import tarfile
  import os.path

  ftar = tarfile.open('soubor.tar.bz2', 'w:bz2')
  allfiles = glob.glob(os.path.join(outpath,'*'))
  for i in allfiles:
    print 'Adding ' + i
    ftar.add(i, os.path.basename(i))
  ftar.close()

Vytvoření taru se změnou vlastnostní souboru

Následující kus kódu zabalí podadresář aktuálního adresáře jehož jméno obsahuje proměnná start. Souborům, jejichž jméno končí na configure budou nastavena unixová práva spustitelného souboru, ostatní soubory budou nespustitelné. To se může hodit např. při vytváření archívu určeného pro Linux z Windows.

  from glob import glob
  from os.path import isdir
  from tarfile import *

  start = 'jmeno_adresare'
  tar = TarFile('jmeno_souboru.tar', 'w')

  def work(path):
    files = glob(path + '/*')
    for i in files:
      if isdir(i):
        ti = tar.gettarinfo(i, i[len(start)+1:])
        tar.addfile(ti)
        work(i)
      else:
        ti = tar.gettarinfo(i, i[len(start)+1:])
        if i.endswith('configure'):
          ti.mode = 0775
        else:
          ti.mode = 0664
        f = file(i, 'rb')
        tar.addfile(ti, f)
        f.close()

  work(start)
  tar.close()