Edit detail for Cestina2.x revision 2 of 1

2
Editor: geon
Time: 2011/10/10 21:00:26 GMT+2
Note: pridavani znacek 2x-3x

changed:
-
Čeština v Python 2.x 
============================


.. image:: py25.png
  :align: right

.. contents:: Obsah


Kódování vlastního textu programu
---------------------------------

Pro správné fungování češtiny v samotném programu je třeba dodržet 3 hlavní zásady:

 
#. Na první řádce uvést pythonovskou definici kódování, tedy např.: # -*- coding: utf-8 -*-
#. V tom stejném kodování to uložit - například v !PSPadu navolit menu Formát - UTF-8 a uložit
#. Před všechny řetězce dát znak 'u' (jako Unicode), tedy např.

::

 # -*- coding: utf-8 -*-
  
 veta=u"Žluťoučký kůň pěl ďábelské ódy."
 print veta
 
Poznámka: pokud použijete kodování utf-8 není potřeba vkládat před řetězce znak "u". U všech ostatních to je nutné.

Kódování vstupů 
---------------------------------

Máte-li ve svém programu žádost na vstup od uživatele (klasicky input() či raw_input()), je hodnota vrácena v kódování, které získáte příkazem::
  
  import sys
  print sys.stdin.encoding
  
Standardně pod Windows se jedná o cp852, pod Linuxem ... 

Používáte-li jakékoliv GUI a žádáte uživatele o vstup, bude kódování s největší pravděpodobností utf-8. Jinými slovy u GUI aplikací neplatí sys.stdin.encoding.

Kódování názvů souborů a adresářů
---------------------------------

Pracujete-li ve svém programy s názvy souborů a složek, je nejlépe žádat systém o seznamy předáváním parametru cesty s "u" (unicode). Např. u"." - aktuální adresář v unicode. Bude vrácen seznam také v kodování unicode. Pokud nepředáte parametr s "u", bude vráceno v kodování sys.getfilesystemencoding() ::
  
  print os.listdir(u".") # seznam v unicode
  print os.listdir(".")  # seznam v kodování souborového systému
  print sys.getfilesystemencoding() # kodování souborového systému

Kódování obsahu souborů
---------------------------------
  
Platí, že se nedá "přesně určit", "automaticky detekovat", v jakém kódování, je ten který text. Dá se to "odhadnout" - umí to např. unixový program file a enca. Tyto programy se dají najít i pro Windows, ale je problém je pod Windows rozchodit (kompilace). 

Nejjistější zůstává určovat kódování přesně a ručně - tedy třeba u textových editorů nechat uživatele, ať si zvolí sám, nebo u přijímaných dat si nechávat posílat i kódování. 

Výjimku tvoří kódování textu v utf-8, kde platí .... doplnit .....

  
Kódování defaultencoding
---------------------------------

**sys.getdefaultencoding()**::

 import sys
 print sys.getdefaultencoding()

**sys.setdefaultencoding()**::

Pro správné kodování - například pro UTF vstup z SQL - stačí jediné: buď ve svém programu přidat řádky::

  import sys
  sys.setdefaultencoding('utf-8')

nebo v adresáři *site-packages* vytvořit soubor *sitecustomize.py* se stejným obsahem. Touto úpravou se odstraní oblíbená hláška: *'ascii' codec can't encode characters*. Pozn.: místo utf-8 může být i jiné, např. iso-8859-2.


Praktická zkouška
---------------------------------
::

  # -*- coding: iso-8859-2 -*-
  # tento soubor by měl být uložen v kodovani iso-8859-2
  # je to důležité, aby byla shoda mezi uloženým a deklarovaným kodovanim

  # 'textUni' je uložen v iso-8859-2 (protože je v něm celý soubor)
  # a je rovnou na Unicode převeden (u na začátku řetězce),
  # takže nebude problém ho tisknout - nejpoužívanější způsob
  textUni=u'Žluťoučký kůň pěl ďábelské ódy'
  print "Spravne:", textUni

  #-------------------------------------------------------

  # 'text' je uložen také v iso-8859-2 (ale bez převodu na Unicode)
  text='Žluťoučký kůň pěl ďábelské ódy'

  # takže když ho chceme vytisknout správně vždy a všude
  # musíme ho převést na Unicode takto:
  print "Spravne:", unicode(text,'iso-8859-2')

  # nebo takto
  print "Spravne:", text.decode('iso-8859-2')

  # pokud bychom omylem nepoužili žádnou konverzi, dostaneme hatmatilku
  print "Spatne:", text

  # pokud pouzijeme špatné kodovaní, dostaneme chybu
  # print "Spatne, dokonce s chybou:", unicode(text,'cp1250')

  # převod tam a hned zpět, takže stejné jako "print text"
  print "Tam a hned zpet, spatne:", unicode(text,"iso-8859-2").encode("iso-8859-2")

Malá písmena na velká (po česku)
---------------------------------

::
 
  # -*- coding: cp1250 -*-
  
  import locale
  print u"řčššě".upper()
  locale.setlocale(locale.LC_ALL, "czech")
  print u"řčššě".upper()
 
Řazení (po česku)
---------------------------------

::
 
 #!/usr/bin/python
 # -*- coding: utf-8 -*-

 import locale

 seznam=["žízeň",
    "zábava",
    "údy",
    "uzel",
    "chlap",
    "čumil",
    "důkaz",
    "civil",
    "řetěz",
    "rozum",
    "ábel",
    "atom",
    "óda",
    "ovar"]

 locale.setlocale(locale.LC_ALL,'czech')
 seznam=[x.decode("utf-8") for x in seznam]
 seznam.sort(lambda a,b: locale.strcoll(a, b))

 for slovo in seznam:
   print slovo
 
Převod mezi různými znakovými sadami
---------------------------------
 
1) Převod je možné dělat přes unicode kódování, tedy nejdříve převést vstupní řetězec na unicode (při znalosti použitého kodování) a pak z unicode na požadované. 

::
   
  vstup = file("vstup.txt", "r")
  vystup = file("vystup.txt", "w")
  
  for radek in vstup:
   radek = radek.decode('iso-8859-2').encode('cp1250')
   print radek,
   vystup.write(radek)
  
  vstup.close()
  vystup.close()
 
2) Využitím modulu codecs.

::
 
  import codecs
  
  vstup = codecs.open("vstup.txt", "r", "iso-8859-2")
  vystup = codecs.open("vystup.txt","w","cp1250")
  
  for radek in vstup:
   print radek,
   vystup.write(radek)
  
  vstup.close()
  vystup.close()
 
Odstranění diakritiky
---------------------------------
 
Obyčejné řetězce::
 
   # -*- coding: cp1250 -*- 
   import string
   
   line="Žluťoučký kůň pěl ďábelské ódy"
   
   table=string.maketrans("áčďéěíňóřšťúůüýžÁČĎÉĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ","acdeeinorstuuuyzACDEEINORSTUUYZ")
   print line.translate(table)
 
 
Unicode řetězce::
 
  # -*- coding: utf-8 -*- 
  import unicodedata
  
  line="Žluťoučký kůň pěl"
  line = unicode(line, 'utf-8')
  line = unicodedata.normalize('NFKD', line)
  
  output = ''
  for c in line:
    if not unicodedata.combining(c):
      output += c
  
  print output
 
Seznamy a n-tice
---------------------------------
Seznamy a n-tice neumí samy o sobě tisknout správně češtinu u svých prvků. Je třeba procházet prvek jeden po druhým a tisknout každý zvlášť::

 >>> s=["žízeň", "zábava","údy", "čumil", "důkaz"]
 >>> print s
 ['\xa7\xa1ze\xe5', 'z\xa0bava', '\xa3dy', '\x9fumil', 'd\x85kaz']
 >>> for prvek in s:
 ...  print prvek,
 ...
 žízeň zábava údy čumil důkaz
 >>>

Čtení souboru utf-8 s příznakem BOM
----------------------------------------
`Příznak BOM </ZpracovaniTextovehoSouboru#bom>`_

Čeština v input() i raw_input()
----------------------------------
Bohužel, použití češtiny v argumentu input() díky bugu ... není možné::

 >>> vstup=raw_input(u"Zadej jméno")
 Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
 UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\xe9' in position 8:
 ordinal not in range(128)

Řešení je možné použitím příkazu print::

 print u"Zadej jméno",
 vstup = raw_input()

Ukládání unicode text do souboru
---------------------------------
...nelze. Je třeba před uložením text převést na nějaké normálnější kódování: utf8, cp1250, ....::

  # -*- coding: utf-8 -*- 
  
  text=u"Žluťoučký kůň pěl ďábelské ódy."
  
  f=open("Kun.txt","w")
  f.write(text)          # způsobí error
  f.write(text.encode("utf8"))  # ok
  f.close()Čeština v komentářích
-------------------------

Objeví-li se kdekoliv v programu, třeba i v komentáři, český znak, je nutné uvést definici kódování, jinak získáte SyntaxError.

Záložky, Oblíbené
-----------------
Unicode HOWTO: http://www.amk.ca/python/howto/unicodeČeština v Python 2.x

py25.png

Kódování vlastního textu programu

Pro správné fungování češtiny v samotném programu je třeba dodržet 3 hlavní zásady:

 1. Na první řádce uvést pythonovskou definici kódování, tedy např.: # -- coding: utf-8 --
 2. V tom stejném kodování to uložit - například v PSPadu navolit menu Formát - UTF-8 a uložit
 3. Před všechny řetězce dát znak 'u' (jako Unicode), tedy např.
# -*- coding: utf-8 -*-

veta=u"Žluťoučký kůň pěl ďábelské ódy."
print veta

Poznámka: pokud použijete kodování utf-8 není potřeba vkládat před řetězce znak "u". U všech ostatních to je nutné.

Kódování vstupů

Máte-li ve svém programu žádost na vstup od uživatele (klasicky input() či raw_input()), je hodnota vrácena v kódování, které získáte příkazem:

import sys
print sys.stdin.encoding

Standardně pod Windows se jedná o cp852, pod Linuxem ...

Používáte-li jakékoliv GUI a žádáte uživatele o vstup, bude kódování s největší pravděpodobností utf-8. Jinými slovy u GUI aplikací neplatí sys.stdin.encoding.

Kódování názvů souborů a adresářů

Pracujete-li ve svém programy s názvy souborů a složek, je nejlépe žádat systém o seznamy předáváním parametru cesty s "u" (unicode). Např. u"." - aktuální adresář v unicode. Bude vrácen seznam také v kodování unicode. Pokud nepředáte parametr s "u", bude vráceno v kodování sys.getfilesystemencoding()

print os.listdir(u".") # seznam v unicode
print os.listdir(".")  # seznam v kodování souborového systému
print sys.getfilesystemencoding() # kodování souborového systému

Kódování obsahu souborů

Platí, že se nedá "přesně určit", "automaticky detekovat", v jakém kódování, je ten který text. Dá se to "odhadnout" - umí to např. unixový program file a enca. Tyto programy se dají najít i pro Windows, ale je problém je pod Windows rozchodit (kompilace).

Nejjistější zůstává určovat kódování přesně a ručně - tedy třeba u textových editorů nechat uživatele, ať si zvolí sám, nebo u přijímaných dat si nechávat posílat i kódování.

Výjimku tvoří kódování textu v utf-8, kde platí .... doplnit .....

Kódování defaultencoding

sys.getdefaultencoding():

import sys
print sys.getdefaultencoding()

sys.setdefaultencoding():

Pro správné kodování - například pro UTF vstup z SQL - stačí jediné: buď ve svém programu přidat řádky:

import sys
sys.setdefaultencoding('utf-8')

nebo v adresáři site-packages vytvořit soubor sitecustomize.py se stejným obsahem. Touto úpravou se odstraní oblíbená hláška: 'ascii' codec can't encode characters. Pozn.: místo utf-8 může být i jiné, např. iso-8859-2.

Praktická zkouška

# -*- coding: iso-8859-2 -*-
# tento soubor by měl být uložen v kodovani iso-8859-2
# je to důležité, aby byla shoda mezi uloženým a deklarovaným kodovanim

# 'textUni' je uložen v iso-8859-2 (protože je v něm celý soubor)
# a je rovnou na Unicode převeden (u na začátku řetězce),
# takže nebude problém ho tisknout - nejpoužívanější způsob
textUni=u'Žluťoučký kůň pěl ďábelské ódy'
print "Spravne:", textUni

#-------------------------------------------------------

# 'text' je uložen také v iso-8859-2 (ale bez převodu na Unicode)
text='Žluťoučký kůň pěl ďábelské ódy'

# takže když ho chceme vytisknout správně vždy a všude
# musíme ho převést na Unicode takto:
print "Spravne:", unicode(text,'iso-8859-2')

# nebo takto
print "Spravne:", text.decode('iso-8859-2')

# pokud bychom omylem nepoužili žádnou konverzi, dostaneme hatmatilku
print "Spatne:", text

# pokud pouzijeme špatné kodovaní, dostaneme chybu
# print "Spatne, dokonce s chybou:", unicode(text,'cp1250')

# převod tam a hned zpět, takže stejné jako "print text"
print "Tam a hned zpet, spatne:", unicode(text,"iso-8859-2").encode("iso-8859-2")

Malá písmena na velká (po česku)

# -*- coding: cp1250 -*-

import locale
print u"řčššě".upper()
locale.setlocale(locale.LC_ALL, "czech")
print u"řčššě".upper()

Řazení (po česku)

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

import locale

seznam=["žízeň",
   "zábava",
   "údy",
   "uzel",
   "chlap",
   "čumil",
   "důkaz",
   "civil",
   "řetěz",
   "rozum",
   "ábel",
   "atom",
   "óda",
   "ovar"]

locale.setlocale(locale.LC_ALL,'czech')
seznam=[x.decode("utf-8") for x in seznam]
seznam.sort(lambda a,b: locale.strcoll(a, b))

for slovo in seznam:
  print slovo

Převod mezi různými znakovými sadami

 1. Převod je možné dělat přes unicode kódování, tedy nejdříve převést vstupní řetězec na unicode (při znalosti použitého kodování) a pak z unicode na požadované.
vstup = file("vstup.txt", "r")
vystup = file("vystup.txt", "w")

for radek in vstup:
 radek = radek.decode('iso-8859-2').encode('cp1250')
 print radek,
 vystup.write(radek)

vstup.close()
vystup.close()
 1. Využitím modulu codecs.
import codecs

vstup = codecs.open("vstup.txt", "r", "iso-8859-2")
vystup = codecs.open("vystup.txt","w","cp1250")

for radek in vstup:
 print radek,
 vystup.write(radek)

vstup.close()
vystup.close()

Odstranění diakritiky

Obyčejné řetězce:

# -*- coding: cp1250 -*-
import string

line="Žluťoučký kůň pěl ďábelské ódy"

table=string.maketrans("áčďéěíňóřšťúůüýžÁČĎÉĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ","acdeeinorstuuuyzACDEEINORSTUUYZ")
print line.translate(table)

Unicode řetězce:

# -*- coding: utf-8 -*-
import unicodedata

line="Žluťoučký kůň pěl"
line = unicode(line, 'utf-8')
line = unicodedata.normalize('NFKD', line)

output = ''
for c in line:
  if not unicodedata.combining(c):
    output += c

print output

Seznamy a n-tice

Seznamy a n-tice neumí samy o sobě tisknout správně češtinu u svých prvků. Je třeba procházet prvek jeden po druhým a tisknout každý zvlášť:

>>> s=["žízeň", "zábava","údy", "čumil", "důkaz"]
>>> print s
['\xa7\xa1ze\xe5', 'z\xa0bava', '\xa3dy', '\x9fumil', 'd\x85kaz']
>>> for prvek in s:
...  print prvek,
...
žízeň zábava údy čumil důkaz
>>>

Čeština v input() i raw_input()

Bohužel, použití češtiny v argumentu input() díky bugu ... není možné:

>>> vstup=raw_input(u"Zadej jméno")
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\xe9' in position 8:
ordinal not in range(128)

Řešení je možné použitím příkazu print:

print u"Zadej jméno",
vstup = raw_input()

Ukládání unicode text do souboru

...nelze. Je třeba před uložením text převést na nějaké normálnější kódování: utf8, cp1250, ....:

# -*- coding: utf-8 -*-

text=u"Žluťoučký kůň pěl ďábelské ódy."

f=open("Kun.txt","w")
f.write(text)          # způsobí error
f.write(text.encode("utf8"))  # ok
f.close()

Čeština v komentářích

Objeví-li se kdekoliv v programu, třeba i v komentáři, český znak, je nutné uvést definici kódování, jinak získáte SyntaxError.