Edit detail for DistribuceProgramu revision 2 of 1

2
Editor: geon
Time: 2009/02/25 20:33:08 GMT+1
Note:

changed:
-
Je několik možností, jak nabízet svoje hotové programy/scripty ostatním:

`*.py`
-----
Prostě poskytneme své zdrojové kódy, s patřičnou licencí, pokud chceme být nějak chráněni, a je to. Ostatní - tedy instalaci Pythona a všech dalších potřebných modulů - necháme na uživateli. 

- Výhody: rychlé, málo objemné, uživatel může si upravit kody k obrazu svému
- Nevýhody: v komerční sféře snad dostupnost zdrojových kodu
- Použití: volně dostupné knihovny typu http://www.python.org/pypi

U těchto typů souborů je možné také vytvořit instalační exe (nebo zip, tgz), které automaticky nakopíruje váš script do Lib/site-packages. K tomuto účelu se využívá vestavěný modul *distutils*. Tento modul umí i jednoduše zaregistrovat váš script na Python Package Index (!PyPI) http://www.python.org/pypi.

`*.pyc`
------------------------------
Požadujeme jistou dávku zabezpečení kodu jednak proti možnému "opisování" a jednak proti možné úpravě kódů. Protože se jedná o bytově kompilovaný kod přichází jako nevýhoda to, že na užitelském stroji musí být stejná verze Pythona jako na tom, kde se vytvářely bytově kompilované zdroje `*.pyc`. 

Kompilace se provádí pomocí modulu py_compile.

- Výhody: stále málo objemné
- Nevýhody: komplikovanější
- Použití: komerční sféra, distribuce uvnitř organizace


`*.py/*.pyc` společně s Pythonem
................................
Přibalte ke svým `*.pyc` samotného Pythona a nebude problém se stejnými verzemi.

- Použití: volně šiřitelný software na skladištích typu http://www.slunecnice.cz
- Výhody: all in one
- Nevýhody: Objemné

2 připravené postupy, jak toho dosáhnout:

- http://python.wraith.cz/pouzivani-mobilni.php - zdarma, české
- http://www.voidspace.org.uk/python/movpy/ - 5 liber, english

`*.exe`
-------------------------------
V současnosti existují tři moduly, které umí vytvořit exe. 

- Použití: komerční projekty, dotyčný na svém stroji Python nemá, nechce anebo nemůže. Software na skladištích typu http://www.slunecnice.cz
- Výhody: all in one
- Nevýhody: Objemné
- Podrobnosti: VytvareniExeSouboru 

U exe souborů je ještě možné následné obalení nějakým instalátorem, který učiní instalaci ještě pohodlnějším. Za všechny snad Inno Setup a další na http://www.slunecnice.cz/Win/Vyvojove-nastroje/Instalatory/. Je několik možností, jak nabízet svoje hotové programy/scripty ostatním:

*.py

Prostě poskytneme své zdrojové kódy, s patřičnou licencí, pokud chceme být nějak chráněni, a je to. Ostatní - tedy instalaci Pythona a všech dalších potřebných modulů - necháme na uživateli.

 • Výhody: rychlé, málo objemné, uživatel může si upravit kody k obrazu svému
 • Nevýhody: v komerční sféře snad dostupnost zdrojových kodu
 • Použití: volně dostupné knihovny typu http://www.python.org/pypi

U těchto typů souborů je možné také vytvořit instalační exe (nebo zip, tgz), které automaticky nakopíruje váš script do Lib/site-packages. K tomuto účelu se využívá vestavěný modul distutils. Tento modul umí i jednoduše zaregistrovat váš script na Python Package Index (PyPI) http://www.python.org/pypi.

*.pyc

Požadujeme jistou dávku zabezpečení kodu jednak proti možnému "opisování" a jednak proti možné úpravě kódů. Protože se jedná o bytově kompilovaný kod přichází jako nevýhoda to, že na užitelském stroji musí být stejná verze Pythona jako na tom, kde se vytvářely bytově kompilované zdroje *.pyc.

Kompilace se provádí pomocí modulu py_compile.

 • Výhody: stále málo objemné
 • Nevýhody: komplikovanější
 • Použití: komerční sféra, distribuce uvnitř organizace

*.py/*.pyc společně s Pythonem

Přibalte ke svým *.pyc samotného Pythona a nebude problém se stejnými verzemi.

 • Použití: volně šiřitelný software na skladištích typu http://www.slunecnice.cz
 • Výhody: all in one
 • Nevýhody: Objemné

2 připravené postupy, jak toho dosáhnout:

*.exe

V současnosti existují tři moduly, které umí vytvořit exe.

 • Použití: komerční projekty, dotyčný na svém stroji Python nemá, nechce anebo nemůže. Software na skladištích typu http://www.slunecnice.cz
 • Výhody: all in one
 • Nevýhody: Objemné
 • Podrobnosti: VytvareniExeSouboru

U exe souborů je ještě možné následné obalení nějakým instalátorem, který učiní instalaci ještě pohodlnějším. Za všechny snad Inno Setup a další na http://www.slunecnice.cz/Win/Vyvojove-nastroje/Instalatory/.