Filozofie je krásná, stojí za vším, tedy i za Pythonem.

http://www.youtube.com/watch?v=kYB72Qa6F9I

Pythonýrský Zen

Seznam Pythonýrských principů a filozofie, které pomáhají při použití a pochopení jazyka. Tento seznam se dá získat napsáním ''import this'' na příkazovém řádku.

Hezký je lepší než ošklivý.
Explicitní je lepší než implicitní.
Jednoduchý je lepší než komplexní.
Komplexní je lepší než komplikovaný.
Plochý je lepší než vnořený.
Řídký je lepší než hustý.
Čitelnost se počítá.
Speciální případy nejsou dost speciální na prolomení pravidel.
Ačkoliv praktičnost vyhrává nad čistokrevností.
Chyby by neměly nikdy projít tiše.
Pokud nejsou explicitně utišeny.
Pokud si nejste jisti, nehádejte.
Měla by být jedna -- a nejlépe pouze jedna -- zřejmá cesta, jak to udělat.
Ačkoliv tato cesta nemusí být zřejmá hned, pokud tedy nejste Holanďan.
Teď je lepší než nikdy.
Ačkoliv nikdy je často lepší než *právě* teď.
Pokud je těžké vysvětlit implementaci, bude to špatná myšlenka.
Pokud je snadné vysvětlit implementaci, může to být dobrá myšlenka.
Prostory jmen jsou skvělá myšlenka -- nechť je takových více!

Zen of Python

Beautiful is better than ugly.
Explicit is better than implicit.
Simple is better than complex.
Complex is better than complicated.
Flat is better than nested.
Sparse is better than dense.
Readability counts.
Special cases aren't special enough to break the rules.
Although practicality beats purity.
Errors should never pass silently.
Unless explicitly silenced.
In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess.
There should be one-- and preferably only one --obvious way to do it.
Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch.
Now is better than never.
Although never is often better than right now.
If the implementation is hard to explain, it's a bad idea.
If the implementation is easy to explain, it may be a good idea.
Namespaces are one honking great idea -- let's do more of those!