Edit detail for FormatovaniRetezcu revision 2 of 1

2
Editor: geon
Time: 2011/10/15 18:13:48 GMT+2
Note: pridavani znacek 2x-3x

changed:
-
.. image:: py30.png
  :align: right


Formátování řetězců a čísel při tisku
==========================================

Formátovací řetězce slouží k dokonalejšímu tisku nebo převodu proměnných a hodnot. Tato stránka ukáže, jak je v praxi používat. Více k tomuto najdete na http://docs.python.org/py3k/library/string.html#string-formatting.
 
Základ
---------
>>> '{0}, {1}, {2}'.format('a', 'b', 'c')
'a, b, c'
>>> '{}, {}, {}'.format('a', 'b', 'c') # pouze 3.1+
'a, b, c'
>>> '{2}, {1}, {0}'.format('a', 'b', 'c')
'c, b, a'
>>> '{2}, {1}, {0}'.format(*'abc')   
'c, b, a'
>>> '{0}{1}{0}'.format('abra', 'cad') 
'abracadabra' 
 
Zaoukrouhlení na 3 desetinná místa
---------------------------------------------------- 
::
 

 pi=22/7
 text= "pi = {:0.3f}"
 print (text.format(pi))

 
Odsazení a psaní znaménka i před kladné hodnoty 
-------------------------------------------------------- 
::

 for i in range(-5,6):
   print ("{:+3n}".format(i))
    
Výpis proměnných (v závorkách)
------------------------------------------  
::
 
 verze="3.x"
 pozdrav="Ahoj"
 print ("{pozdrav}, ja jsem Python {verze}".format(**vars()))
 
Tisk za sebou
---------------- 
Chceme-li tisknout hodnoty za sebou na řádek, použijeme parametr end::
  
 for i in 'abecede kocka prede':
   print (i, end="")  
    
Případně i takto::
  
  # ----pomoci funkce write() z modulu sys ---------------
  import sys
  for i in 'abecede kocka prede':
    sys.stdout.write(i), 
    
  print 
 
Tisk na jedno místo (využijeme \b)
--------------------------------- 
::
  
 import time, sys
 for i in range(-5,6):
   print ("\b\b\b{:+n}".format(i), end="")
   sys.stdout.flush()
   time.sleep(0.5)
   
Použití se slovníkem
-----------------------
::

 vyzva="Vitej {jmeno}! Dnes je {datum}. "
 slovnik={"jmeno":"Aneto", "datum":"21.12.2012"}
 
 print (vyzva.format(**slovnik))


--------------

.. image:: py25.png
  :align: right


Formátování řetězců a čísel při tisku
=======================================

Formátovací řetězce slouží k dokonalejšímu tisku nebo převodu proměnných a hodnot.
Tato stránka ukáže, jak je v praxi používat. 
Teorii k tomuto najdete na http://docs.python.org/lib/typesseq-strings.html .
 
 
Zaokrouhlení na 3 desetinná místa (0.3)
------------------------------------------ 
::
 
  pi=22.0/7
  print "pi = %0.3f" % pi

  #---- to samé jinak ----------------

  pi=22.0/7
  text= "pi = %0.3f"
  print text % pi

 
Odsazení (3) a psaní znaménka i před kladné hodnoty (+)
------------------------------------------------------- 
::
 
  for i in range(-5,6):
    print "%+3i" % i
    
Výpis proměnných (v závorkách)
---------------------------------  
::
 
  verze=2.4
  pozdrav="Ahoj"
  print "%(pozdrav)s, ja jsem Python %(verze)s!" % vars()
 
Tisk za sebou
-------------------- 
Chceme-li tisknout hodnoty za sebou na řádek, použijeme čárku za print::
  
   for i in 'abecede kocka prede':
    print i,  
    
Chceme-li se vyvarovat těch nadbytečných mezer, které však mohou být jindy výhodné,
 můžeme použít následujících fíglů::
 
  # --- pomoci \b ----------------------------------------
  for i in 'abecede kocka prede':
    print "\b%s" % i,   #\b znaci navrat "voziku" zpet o jeden znak
  
  # ----pomoci funkce write() z modulu sys ---------------
  print           # at to nemame nalepene na sobe
  import sys
  for i in 'abecede kocka prede':
    sys.stdout.write(i), 
    
  print 
 
Tisk na jedno místo (využijeme \b)
------------------------------------- 
::
  
  import time
  for i in range(-5,6):
    print "\b\b\b%+i" % i,
    time.sleep(0.5)
   
Použití se slovníkem
----------------------------
::

  vyzva="Vitej %(jmeno)s! Dnes je %(datum)s. "
  slovnik={"jmeno":"Aneto", "datum":"3.8.2005"}
  
  print vyzva % slovnik


py30.png

Formátování řetězců a čísel při tisku

Formátovací řetězce slouží k dokonalejšímu tisku nebo převodu proměnných a hodnot. Tato stránka ukáže, jak je v praxi používat. Více k tomuto najdete na http://docs.python.org/py3k/library/string.html#string-formatting.

Základ

>>> '{0}, {1}, {2}'.format('a', 'b', 'c')
'a, b, c'
>>> '{}, {}, {}'.format('a', 'b', 'c') # pouze 3.1+
'a, b, c'
>>> '{2}, {1}, {0}'.format('a', 'b', 'c')
'c, b, a'
>>> '{2}, {1}, {0}'.format(*'abc')
'c, b, a'
>>> '{0}{1}{0}'.format('abra', 'cad')
'abracadabra'

Zaoukrouhlení na 3 desetinná místa

pi=22/7
text= "pi = {:0.3f}"
print (text.format(pi))

Odsazení a psaní znaménka i před kladné hodnoty

for i in range(-5,6):
  print ("{:+3n}".format(i))

Výpis proměnných (v závorkách)

verze="3.x"
pozdrav="Ahoj"
print ("{pozdrav}, ja jsem Python {verze}".format(**vars()))

Tisk za sebou

Chceme-li tisknout hodnoty za sebou na řádek, použijeme parametr end:

for i in 'abecede kocka prede':
  print (i, end="")

Případně i takto:

# ----pomoci funkce write() z modulu sys ---------------
import sys
for i in 'abecede kocka prede':
  sys.stdout.write(i),

print

Tisk na jedno místo (využijeme b)

import time, sys
for i in range(-5,6):
  print ("\b\b\b{:+n}".format(i), end="")
  sys.stdout.flush()
  time.sleep(0.5)

Použití se slovníkem

vyzva="Vitej {jmeno}! Dnes je {datum}. "
slovnik={"jmeno":"Aneto", "datum":"21.12.2012"}

print (vyzva.format(**slovnik))

py25.png

Formátování řetězců a čísel při tisku

Formátovací řetězce slouží k dokonalejšímu tisku nebo převodu proměnných a hodnot. Tato stránka ukáže, jak je v praxi používat. Teorii k tomuto najdete na http://docs.python.org/lib/typesseq-strings.html .

Zaokrouhlení na 3 desetinná místa (0.3)

pi=22.0/7
print "pi = %0.3f" % pi

#---- to samé jinak ----------------

pi=22.0/7
text= "pi = %0.3f"
print text % pi

Odsazení (3) a psaní znaménka i před kladné hodnoty (+)

for i in range(-5,6):
  print "%+3i" % i

Výpis proměnných (v závorkách)

verze=2.4
pozdrav="Ahoj"
print "%(pozdrav)s, ja jsem Python %(verze)s!" % vars()

Tisk za sebou

Chceme-li tisknout hodnoty za sebou na řádek, použijeme čárku za print:

for i in 'abecede kocka prede':
  print i,
Chceme-li se vyvarovat těch nadbytečných mezer, které však mohou být jindy výhodné,

můžeme použít následujících fíglů:

# --- pomoci \b ----------------------------------------
for i in 'abecede kocka prede':
  print "\b%s" % i,   #\b znaci navrat "voziku" zpet o jeden znak

# ----pomoci funkce write() z modulu sys ---------------
print           # at to nemame nalepene na sobe
import sys
for i in 'abecede kocka prede':
  sys.stdout.write(i),

print

Tisk na jedno místo (využijeme b)

import time
for i in range(-5,6):
  print "\b\b\b%+i" % i,
  time.sleep(0.5)

Použití se slovníkem

vyzva="Vitej %(jmeno)s! Dnes je %(datum)s. "
slovnik={"jmeno":"Aneto", "datum":"3.8.2005"}

print vyzva % slovnik