IDLE (Python GUI)

py30.png py25.png

První editor, po kterém absolutní začátečníci asi sáhnou, protože se dodává přímo s distribucí Pythona. V Pythonu 3.2 je ve verzi 3.2, v 2.5 je ve verzi 1.2. Na začátečnické programování dostačující a pěkný editor.

idle01.jpg idle02.jpg

Výhody

  • dodává se s Pythonem
  • programy se po spuštění samy nezavírají: InstalaceWindows - Černé okno hned zmizí!
  • barevná syntaxe
  • vyhledává text v několika souborech najednou
  • automatické dokončování (nejsou tam však klíčová slova)
  • zobrazení související závorky
  • pro pokročilejší snad debugger

Nevýhody

  • není česky

První použití

Po startu máte před sebou pythonovský prompt v bílém, kde si můžete přímo zkoušet příkazy. Vyzkoušejte:

>>> 1+1
2
>>> jmeno="Python"
>>> print (jmeno)
Python
>>> import os
>>> os.curdir
'.'
>>> import time
>>> time.time()
1203920214.5929999
>>>

Chcete-li psát program, použijte File - New Window nebo Open Window. Chcete-li program spustit, stiskněte F5. Po shlédnutí výsledku, můžete pokračovat na pythonovském promptu nebo se vrátit do svého programu klepnutím na ikonu na liště.

Chcete-li nápovědu (anglicky), stiskněte F1.

Výhodné nastavení

Option - Configure IDLE - General:

At Startup: Open Shell Window
At Start of Run: No prompt - aby vás to při spouštění programů neotravovalo
Initial Window Size: 30 - pokud se vám okno přis spouštění nevleze na obrazovku
Default source encoding: snad UTF-8