Edit detail for InstalaceWindows revision 5 of 1

5
Editor: pycz
Time: 2011/10/06 20:23:02 GMT+2
Note: přidávání značek 2x-3x

changed:
-
Instalace je více než triviální
---------------------------------

.. image:: py30.png
  :align: right

.. image:: py25.png
  :align: right

Stáhněte příslušný soubor ``*.msi`` z http://www.python.org/download . Snad budete chtít při instalaci zvolit jiný adresář než root ``c:\``, aby se vám tento moc nerozrůstal, nebo aby to nebylo na první pohled vidět. Dvojitý klik na msi souboru a pak jen next, next, a finish. Je možno instalovat jak pod běžným uživatelem, tak pro všechny uživatele pod administrátorem.

 
Černé okno hned zmizí!
------------------------

Vytvoříte-li svůj první program a pustíte ho běžným způsobem, tedy že na něj poklepáte, objeví se před vámi černé konzolové okno a aniž byste stihli cokoliv přečíst, okno zmizí. Můžete sice na konec programu přidat příkaz ``input()``, avšak brzy se dostanete jistě do stejné situace - pokud budete mít v programu chybu, tak se program k ``input()`` vůbec nedostane, skončí na chybové řádce a okno ihned zmizí. Máte dvě možnosti:

* můžete si nastavit tzv. "interaktivní režim", což ovlivní všechna spouštění pythonovských scriptů na daném počítači
* nebo něco podobného udělat ve vašem editoru, ve kterém pythonovské skripty píšete a ladíte a spouštíte. Je to hodně podobné Interaktivnímu režimu, jen to bude platit pouze ve Vašem editoru. Viz například PSPad. 

 
Interaktivní režim 
...................

Interaktivní režim znamená, že Python po provedení skriptku neskončí, nezavře se automaticky černé okno, ale zůstane stát, a čeká na Vaše další instrukce. Pak sice budete muset černé okno zavírat ručně (CTRL+Z a Enter), ale uvidíte výstup programu a navíc získáváte mocný prostředek při ladění programů, protože na příkazové řádce můžete dále pracovat například s proměnnými, které jste v programu použili. 

Je třeba změnit asociaci pythonovských souborů, tedy souborů s příponou *py*. Třeba Tento počítač - Nástroje - Možnosti složky - Typy souborů - PY - Upřesnit - Open - Upravit a dodat (vložit) parametr ``-i``::

  tady_se_nachází_vaše_cesta\python.exe -i "%1" %* 
  
Pro jistotu ještě jednou: nic nemažete, jen přidáváte přibližně doprostřed ``-i``, po obou stranách s mezerami.

Path
-------
Spusťte si "Příkazový řádek" z Příslušenství a zkuste zadat python a Enter. Pokud se Python spustil (vy vidíte před sebou >>>), tak je vše OK (ukončuje se CTRL+Z a Enter). Pokud se nespustil, a to je na většině Windows stanicích, je vhodné přidat cestu k Pythonu do PATH: 

Ovládací panely - Systém - Upřesnit - Proměnné prostředí - Systémové proměnné (pokud máte práva, pokud ne, tak Uživatelské proměnné) - 2x click na Path a přidat (na konec toho co tam je!) cestu k Pythonu (např: ``;c:\Python26``). Nezapomeňte na ten středník! To je oddělovač cest.

Pak spusťte znovu Příkazový řádek (v tom již spuštěném to nejde) a zadejte znovu python a Enter. Měli byste před sebou vidět >>>. Pokud ne, asi jste něco přehlédli. Zkuste to znovu nebo požádejte o pomoc někoho zkušenějšího.Instalace patche
-----------------
Co je to patch: http://www.abclinuxu.cz/slovnik/patch

Týká se to Pythonu okrajově, přesto to dávám sem. Myslím, že by se mohlo
hodit i ostatním, kdo chtějí zkoušet pod Windows nové věci z development
verze:

Jak opatchovat (pythonýrský) soubor pod Windows?

1. stáhnout http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/patch.htm
2. nainstalovat pod aminem, přidal cestu do ..bin .. do PATH
3. stáhnout patch, např. http://bugs.python.org/file12561/conv.diff a uložit k měněnému souboru, např. do Lib/idlelib
4. předělat !UNIXové konce řádků na !DOSovské: např. otevřít conv.diff např. v !PSPadu, zvolit Formát - DOS, uložit
5. z patřičného adresáře spustit *patch < conv.diff* a je to.Instalace je více než triviální

py30.png py25.png

Stáhněte příslušný soubor *.msi z http://www.python.org/download . Snad budete chtít při instalaci zvolit jiný adresář než root c:\, aby se vám tento moc nerozrůstal, nebo aby to nebylo na první pohled vidět. Dvojitý klik na msi souboru a pak jen next, next, a finish. Je možno instalovat jak pod běžným uživatelem, tak pro všechny uživatele pod administrátorem.

Černé okno hned zmizí!

Vytvoříte-li svůj první program a pustíte ho běžným způsobem, tedy že na něj poklepáte, objeví se před vámi černé konzolové okno a aniž byste stihli cokoliv přečíst, okno zmizí. Můžete sice na konec programu přidat příkaz input(), avšak brzy se dostanete jistě do stejné situace - pokud budete mít v programu chybu, tak se program k input() vůbec nedostane, skončí na chybové řádce a okno ihned zmizí. Máte dvě možnosti:

 • můžete si nastavit tzv. "interaktivní režim", což ovlivní všechna spouštění pythonovských scriptů na daném počítači
 • nebo něco podobného udělat ve vašem editoru, ve kterém pythonovské skripty píšete a ladíte a spouštíte. Je to hodně podobné Interaktivnímu režimu, jen to bude platit pouze ve Vašem editoru. Viz například PSPad.

Interaktivní režim

Interaktivní režim znamená, že Python po provedení skriptku neskončí, nezavře se automaticky černé okno, ale zůstane stát, a čeká na Vaše další instrukce. Pak sice budete muset černé okno zavírat ručně (CTRL+Z a Enter), ale uvidíte výstup programu a navíc získáváte mocný prostředek při ladění programů, protože na příkazové řádce můžete dále pracovat například s proměnnými, které jste v programu použili.

Je třeba změnit asociaci pythonovských souborů, tedy souborů s příponou py. Třeba Tento počítač - Nástroje - Možnosti složky - Typy souborů - PY - Upřesnit - Open - Upravit a dodat (vložit) parametr -i:

tady_se_nachází_vaše_cesta\python.exe -i "%1" %*

Pro jistotu ještě jednou: nic nemažete, jen přidáváte přibližně doprostřed -i, po obou stranách s mezerami.

Path

Spusťte si "Příkazový řádek" z Příslušenství a zkuste zadat python a Enter. Pokud se Python spustil (vy vidíte před sebou >>>), tak je vše OK (ukončuje se CTRL+Z a Enter). Pokud se nespustil, a to je na většině Windows stanicích, je vhodné přidat cestu k Pythonu do PATH:

Ovládací panely - Systém - Upřesnit - Proměnné prostředí - Systémové proměnné (pokud máte práva, pokud ne, tak Uživatelské proměnné) - 2x click na Path a přidat (na konec toho co tam je!) cestu k Pythonu (např: ;c:\Python26). Nezapomeňte na ten středník! To je oddělovač cest.

Pak spusťte znovu Příkazový řádek (v tom již spuštěném to nejde) a zadejte znovu python a Enter. Měli byste před sebou vidět >>>. Pokud ne, asi jste něco přehlédli. Zkuste to znovu nebo požádejte o pomoc někoho zkušenějšího.

Instalace patche

Co je to patch: http://www.abclinuxu.cz/slovnik/patch

Týká se to Pythonu okrajově, přesto to dávám sem. Myslím, že by se mohlo hodit i ostatním, kdo chtějí zkoušet pod Windows nové věci z development verze:

Jak opatchovat (pythonýrský) soubor pod Windows?

 1. stáhnout http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/patch.htm
 2. nainstalovat pod aminem, přidal cestu do ..bin .. do PATH
 3. stáhnout patch, např. http://bugs.python.org/file12561/conv.diff a uložit k měněnému souboru, např. do Lib/idlelib
 4. předělat UNIXové konce řádků na DOSovské: např. otevřít conv.diff např. v PSPadu, zvolit Formát - DOS, uložit
 5. z patřičného adresáře spustit patch < conv.diff a je to.