Edit detail for InstanceTridDynamicky revision 1 of 1

1
Editor: 127.0.0.1
Time: 2005/05/25 15:34:31 GMT+0
Note: oprava překlepu (pepr)

changed:
-
Dotaz

 - Chci dynamicky vytvářet instance tříd. 
 
 - Jsem začátečník, snažil jsem se vytvořit funkci, která by dynamicky vytvářela
 instance třídy.


Jedna odpověď

 V Pythonu se instance objektů vždy vytvářejí
 dynamicky. Využití funkce pro vytváření
 instancí má smysl pouze tehdy, když funkce na
 základě dalších okolností rozhodne, jaká instance
 (jaké třídy nebo s jakým vnitřním stavem). Pak
 se tomu říká "class factory". V tomto případě
 se funkce použije čistým způsobem (nevolá se s cílem
 využít vedlejší efekt, ale vracenou hodnotu).
 Použití by vypadalo nějak takto::
 
  class Trida1: 
    def __str__(self):
      return 'instance tridy Trida1'
  
  class Trida2: 
    def __str__(self):
      return 'instance tridy Trida2'
  
  
  def mojeClassFactory(okolnosti):
    if okolnosti == 7:
      return Trida1()
    elif okolnosti == 8:
      return Trida2()
    else:
      return None
  
  
  objA = mojeClassFactory(7)
  print 'objA:', objA
  
  objB = mojeClassFactory(8)
  print 'objB:', objB
  
  objC = mojeClassFactory(1)
  print 'objC:', objC
 
(Okolnosti mohou samozřejmě nabývat různou podobu.)Druhá odpověď

 Následující příklad ukazuje princip::
 
  class MyClass:
  
    def __init__(self, a, b, c):
      self.a = a
      self.b = b
      self.c = c
  
    def __str__(self):
      return str(self.a) + ' ' + str(self.b) + ' ' + str(self.c)
  
  
  class OtherClass:
  
    def __init__(self, a):
      self.a = a
  
    def __str__(self):
      return 'OtherClass instance: ' + str(self.a)
  
  
  
  def createInstance(clsname, *args):
    try:
      cls = globals()[clsname]
      obj = cls(*args)
      return obj
    except:
      print 'Unknown class: ', clsname
      return None
  
  
  #-----------------------------------------------------
  
  o1 = MyClass(1, 2, 3)
  print o1
  
  o2 = createInstance('MyClass', *('a', 'b', 'c'))
  print o2
  
  o3 = createInstance('OtherClass', *('x',))
  print o3
  
  o4 = createInstance('AnotherClass', *('x', 'y', 'z'))
  print o4
  
  o5 = eval('MyClass')(*(5, 6, 7))
  print o5
  
  o6 = eval('MyClass')(8, 9, 10)
  print o6
  
  cls = eval('MyClass')
  o7 = cls(11, 12, 13)
  print o7
  
  ===================================================
  Výstup:
  
  1 2 3
  a b c
  OtherClass instance: x
  Unknown class: AnotherClass
  None
  5 6 7
  8 9 10
  11 12 13
  
Funkce createInstance() byla nadefinována od boku.
Hledá objekt definující požadovanou třídu v globálním 
slovníku -- viz globals(). Protože se obecně předpokládá
různý počet parametrů, používá speciálnější způsob
předávání parametrů sekvencí. 

Použití eval není tak průhledné, ale je jednodušší
a má další (neukázané) možnosti.

Princip spočívá v nalezení interního objektu, který
reprezentuje požadovanou třídu. Přiřazením tento
objekt spojím s mnou zadaným jménem (jako u ostatních
proměnných). Voláním vzniká instance třídy. Při volání
musím předat požadované parametry.

Naznačená funkce createInstance() kombinuje
jak hledání třídy (třída je reprezentována objektem),
tak předávání parametrů. Poslední příklady (o6, o7)
ukazují lidštější způsob předávání parametrů. 
Poslední příklad dělá přesně totéž, co o6. Rozdíl
spočívá jen v tom, že se objekt reprezentující třídu
nejdříve zapamatuje pod jménem cls.

Další odpovědi?

 patří sem....


Dotaz

 • Chci dynamicky vytvářet instance tříd.
 • Jsem začátečník, snažil jsem se vytvořit funkci, která by dynamicky vytvářela instance třídy.

Jedna odpověď

V Pythonu se instance objektů vždy vytvářejí dynamicky. Využití funkce pro vytváření instancí má smysl pouze tehdy, když funkce na základě dalších okolností rozhodne, jaká instance (jaké třídy nebo s jakým vnitřním stavem). Pak se tomu říká "class factory". V tomto případě se funkce použije čistým způsobem (nevolá se s cílem využít vedlejší efekt, ale vracenou hodnotu). Použití by vypadalo nějak takto:

  class Trida1: 
    def __str__(self):
      return 'instance tridy Trida1'

  class Trida2: 
    def __str__(self):
      return 'instance tridy Trida2'

  def mojeClassFactory(okolnosti):
    if okolnosti == 7:
      return Trida1()
    elif okolnosti == 8:
      return Trida2()
    else:
      return None

  objA = mojeClassFactory(7)
  print 'objA:', objA

  objB = mojeClassFactory(8)
  print 'objB:', objB

  objC = mojeClassFactory(1)
  print 'objC:', objC

(Okolnosti mohou samozřejmě nabývat různou podobu.)

Druhá odpověď

Následující příklad ukazuje princip:

  class MyClass:

    def __init__(self, a, b, c):
      self.a = a
      self.b = b
      self.c = c

    def __str__(self):
      return str(self.a) + ' ' + str(self.b) + ' ' + str(self.c)

  class OtherClass:

    def __init__(self, a):
      self.a = a

    def __str__(self):
      return 'OtherClass instance: ' + str(self.a)

  def createInstance(clsname, *args):
    try:
      cls = globals()[clsname]
      obj = cls(*args)
      return obj
    except:
      print 'Unknown class: ', clsname
      return None

  #-----------------------------------------------------

  o1 = MyClass(1, 2, 3)
  print o1

  o2 = createInstance('MyClass', *('a', 'b', 'c'))
  print o2

  o3 = createInstance('OtherClass', *('x',))
  print o3

  o4 = createInstance('AnotherClass', *('x', 'y', 'z'))
  print o4

  o5 = eval('MyClass')(*(5, 6, 7))
  print o5

  o6 = eval('MyClass')(8, 9, 10)
  print o6

  cls = eval('MyClass')
  o7 = cls(11, 12, 13)
  print o7

  ===================================================
  Výstup:

  1 2 3
  a b c
  OtherClass instance: x
  Unknown class: AnotherClass
  None
  5 6 7
  8 9 10
  11 12 13

Funkce createInstance() byla nadefinována od boku. Hledá objekt definující požadovanou třídu v globálním slovníku -- viz globals(). Protože se obecně předpokládá různý počet parametrů, používá speciálnější způsob předávání parametrů sekvencí.

Použití eval není tak průhledné, ale je jednodušší a má další (neukázané) možnosti.

Princip spočívá v nalezení interního objektu, který reprezentuje požadovanou třídu. Přiřazením tento objekt spojím s mnou zadaným jménem (jako u ostatních proměnných). Voláním vzniká instance třídy. Při volání musím předat požadované parametry.

Naznačená funkce createInstance() kombinuje jak hledání třídy (třída je reprezentována objektem), tak předávání parametrů. Poslední příklady (o6, o7) ukazují lidštější způsob předávání parametrů. Poslední příklad dělá přesně totéž, co o6. Rozdíl spočívá jen v tom, že se objekt reprezentující třídu nejdříve zapamatuje pod jménem cls.

Další odpovědi?

patří sem....