Edit detail for PrednaskaGvRPythonInNewYorkI revision 1 of 1

1
Editor: pepr
Time: 2006/03/21 08:04:59 GMT+0
Note:

changed:
-
::

 ===============================================================
 Guido van Rossum: Python in New York              
          Part I -- The Origins of Python       
 ===============================================================
 Google New York's Technical Speaker Series.          
 Guido van Rossum giving his Python presentation        
 at the New York Google office on Wednesday, February 22nd 2006.
 http://video.google.com/videoplay?docid=-7758421725489622662  
 ===============================================================


Část I -- Kořeny (původ) jazyka Python
===============================================================

Guido van Rossum přednáší v prostorách firmy Google ve
středu 22. února 2006.


Zrození jazyka Python
=====================

* Prosinec 1989,
* během dvou volných týdnů volného času.
* Nejdříve bylo vše v hlavě.
* Fat Mac, překladač Ligthspeed C, 20 MB hard disk.
 (Můj současný mobil je výkonnější, než počítač, na kterém
 vše vznikalo. Mimochodem, na mém mobilu rovněž jede
 Python.)
* První kód: generátor parseru. 
 (Při prvních pokusech s parserem docházelo k tříbení
 syntaxe, protože ze začátku nebylo úplně jasné, jak by
 měla vypadat.)
* Brzy vznikl první běžící program.

První fáze vývoje trvala asi rok (ve volném čase). 
Únor 1992 -- první zveřejněná verze (usenet) pod licencí 
podobnou MIT.  


Některé cíle návrhu
===================

* Chování podobné shellu (interaktivní režim i skripty).
 Interaktivní režim není dotažen do té míry, ale některé
 projekty jako `!IPython <http://ipython.scipy.org/>`_
 tímto směrem jdou. Jsem dinosaurus, který je docela 
 spokojený s používáním klasického Bourne Shell.
* Architektura umožňující rozšiřování (vytváření nových typů).
 Měl jsem bolestné zkušenosti s předchozím jazykem, který
 se nedal rozšiřovat ![ABC].
* Být jedním z mnoha nástrojů, dobře s nimi spolupracovat
 (work well with others). Měl by to tohoto prostředí dobře
 zapadnout. Původně byl vyvíjen na unixové platformě, takže
 odpovídal unixové filosofii (vědomě i podvědomě).
* Dodatečná funkcionalita musí být implementovatelná
 odděleně.
* Vyhnout se syndromu "Not Invented Here" (volné půjčování
 myšlenek odjinud). 
* Musí to jít udělat jako "projekt pro jednoho člověka"
 (zkratky, "řezání zatáček"). V takové situaci se musíte
 rozhodnout, které části jsou natolik důležité, že je
 chcete psát sami. Ostatní věci se pak řeší používáním
 již hotových knihoven a tím, že umožníte psát některé věci
 jiným lidem. 

 
Proč je objektově orientovaným? ![05:50]
========================================

Koncem 80. a začátkem 90. let jsem nebyl velkým příznivcem
OO jazyků. Věděl jsem o Smalltalku a C++ a opakovaně jsem si
kladl otázku: "Co je vlastně tak zvláštního na objektově
orientovaných jazycích?"

* Jedním slovem: rozšiřitelnost.
 Nutnost objektově orientovaného návrhu přirozeně vyplynula
 z požadovaných vlastností jazyka z hlediska implementace.
* Původní návrh byl objektově orientovaný uvnitř a počítal s
 používáním OO notace pro volání metod. Na druhou stranu
 nepodporoval uživatelsky definované třídy.

 Během návrhových prací se přirozeným způsobem prosadila
 dynamická typová kontrola (dynamic typing) a způsob
 implementace jazyka, který klade velmi silný důraz na dobu
 běhu (runtime orientation). ![07:50]
 
* Přístup k metodě byl zobecněn do podoby prostorů jmen
 (namespaces). ![08:11]
 ... mít jeden prostor jmen, který by sjednocoval vše, co
 je viditelné na globální úrovni v modulu -- konstanty,
 proměnné, typy, třídy, funkce nebo dokonce další modul.
 Vše by bylo v jednom prostoru. Neměl by existovat
 syntaktický rozdíl mezi těmito prvky. Rozlišit se dají až
 podle použití.
* Každý objekt představuje sám o sobě prostor jmen.
* Modul je jen další objekt.
* Vyhledávání jmen je přizpůsobitelné po prostorech jmen.
 ![09:11] Nebyl definován standardní způsob zpřístupňování
 podle jmen. Prostě jste se objektu zeptali, zda může dát k
 dispozici objekt jménem XYZ. Tázaný mohl vrátit výjímku 
 nebo vrátil objekt a následně jste mohli jste prohledávat 
 zase jeho prostor jmen.
* Uživatelsky definované třídy byly zavedeny během prvního
 roku vývoje, ale po dlouhou dobu zůstávaly "obyvateli
 druhé třídy" (až do zavedení nového stylu tříd v Pythonu
 2.2). 
 
 ![09:17] Zajímavou historickou skutečností je to, že třídy
 v tom smyslu, že byste prostřednictvím syntaxe jazyka
 (příkazem class) zapsali definici nové třídy, původně v
 návrhu jazyka neexistovaly. Nepřišlo mi na mysl, že celá
 ta objektově orientovaná architektura je rovněž logickým
 základem toho, aby bylo i uživateli umožněno definovat své
 vlastní třídy. Přidání příkazu class navrhl kolega, který
 měl možná větší zkušenosti s C++ a dalšími jazyky. Původní
 myšlenka byla taková: pokud potřebujete nový typ, napíšete
 si kousek kódu v jazyce C a přilinkujete to k interpretu
 Pythonu. Ale lidi nechtějí psát kousky kódu v céčku,
 dokonce ani kvůli tomu, aby definovali nový typ. 
 

Dobré věci z jazyka ABC ![10:32]
================================

ABC je předchůdcem Pythonu. S návrhem jazyka ABC nemám nic
společného. Ovlivnil jsem jej možná z jedné desetiny
procenta. Vznikal totiž na konci 70. a na začátku 80. let v
hlavách vynikajících vědců na CWI v Holandsku. Poté co
dokončili návrh jazyka a vytvořili velmi hrubý prototyp,
rozhodli se najmout skupinu programátorů, kteří měli
vytvořit korektní implementaci jazyka. Já jsem byl jedním z
nich. Takže jsem asi 4 roky strávil prací s těmito lidmi. I
když jsem neměl vliv na návrh jazyka, zkoušel jsem to.
Kdykoliv mě napadla dobrá myšlenka, jak by se jazyk měl
upravit nebo přidat nový rys, vždy mi laskavě a jasně
vysvětlili, proč to není nutné a že uživatelé ABC by těmito
rysy byli spíš více zatíženi, než aby jim v něčem pomohly.

![11:52] Svým způsobem jsem tento odpor k změnám v jazyce
zdědil. Myslím si, že to je dobrý přístup, protože jazyk by
se měl měnit mnohem pomaleji, než s ním spojené knihovny,
runtime atd.

Mimochodem, cílová skupina uživatelů ABC měla být jiná, než
je tomu u Pythonu. ABC bylo určeno pro inteligentní a bystré
profesionály, kteří se ovšem nezabývají vývojem software.
Měl to být jazyk pro vědce, knihovníky, chemiky a další,
kteří používali počítače. Sem tam si chtěli napsat malý
program, který by jim zjednodušil práci. Nebyl určen pro
vývojáře, kteří by psali software používaný někým jiným.

![12:50] Otázka z publika: Byl Python vytvořen pro nějakou
cílovou skupinu? Odpověď: Jazyk měl splňovat především mé
vlastní požadavky. Chtěl jsem mít k dispozici implementaci
jazyka, který by byl produktivnější než C a mocnější (více
se podobající opravdovému programovacímu jazyku) než Bourne
Shell. Cílová platforma se navíc příliš nepodobala Unixu.
Takže Perl 3, který byl v té době k dispozici, nemohl být
použit. A na základě své předchozí dlouhé zkušenosti s lidmi
kolem ABC se mi nelíbila syntaxe Perl 3.

![13:35] (obsah slajdu, o jazyce ABC)

* Interaktivní příkazový řádek >>>
 Ve skutečnosti bylo obtížné používat ABC v neinteraktivním
 režimu.
* Pět mocných datových typů: seznam, tabulka, n-tice, číslo,
 text.
* Ortogonalita jako důležitý princip.
 Schopnost vzít jakýkoliv objekt a použít pro něj známé
 operace.
* Žádná omezení: hodnoty mohou být velké podle toho, jak 
 velkou paměť máme k dispozici. (Skryj tyto implementační 
 detaily před uživatelem. Tato omezení by neměl zavádět
 již programovací jazyk.)
* Čísla vyjadřují matematické hodnoty, ne bitové vzorky.
* Zabudován mocný aparát pro zpracování řetězců.
* Nepoužívají se deklarace typů; proměnné se vytvářejí v
 okamžiku přiřazení.
 ![16:00] Zajímavým přínosem ABC je také odvozování typů
 (inference). Nemusíte deklarovat typy proměnných, ale 
 přesto se používá se statická typová kontrola, tj. v době
 překladu. Python má podobné vlastnosti, ale kontrola typů
 se neprovádí v době překladu, ale až za běhu. 
* Jednoduché řídicí konstrukce: IF, SELECT, WHILE, FOR


Nedobré věci na jazyce ABC ![16:38]
===================================

Python v sobě odráží vše dobré, co se mi na ABC líbilo. Zvým
způsobem odráží také vše, co se mi na ABC nelíbilo. Dá se
říci, že v návrhu Pythonu jsem se snažil opravit vše, co se
mi na ABC nelíbilo.

* Monolitická implementace; těžko se přidávají nové věci.
* Obtížná spolupráce se systémem souborů.
 Bylo například velmi obtížné otevřít soubor a něco z něho
 přečíst.
* Používání odlišné programátorské terminologie
 (znovuobjevování). Používaly se pojmy jako "text", místo
 "řetězec", "howto" místo "procedura", "yield" místo
 "funkce" atd.
* Používání aplostrofu (') v identifikátorech; klíčová slova
 se zapisují VELKÝMI PÍSMENY.
* Seznam má podobu neuspořádané multimnožiny (bag); tabulky
 jsou seřazené. [slajd říká neuspořádaný seznam, GvR říká 
 uspořádaný 17:57 ?]
* Práce s malými řetězci je relativně pomalá. (Dobře
 implementované řetězce z hlediska asymptotické složitosti,
 ale velká konstanta.)
* Přiřazení: PUT výraz IN proměnná.
* Chybí uživatelské zpracování chyb: chyba vede k návratu
 na >>> vyzývací řádek.
* Prostředí pro editaci je příliš těsně integrováno. (Jazyk
 ABC je stále dostupný, napsaný v C -- zkuste Google.)
* Přitažlivý většinou pro lidi, kteří se k počítači moc
 nedostali. Nepodařilo se získat komunitu příznivců v
 tvrdém jádře unixového světa -- kvůli špatné integraci s
 OS.

 
Co jsem změnil ![19:20]
=======================

* Rozšiřitelnost se stala základním kamenem implementace.
* Zabudovaná podpora práce se soubory; ostatní funkčnost
 operačního systému dostala podobu rozšíření.
 Zabudováno velmi dobré rozhraní pro různé funkce
 operačních systémů. ![19:30] Jednou z částí byly například
 vstup/výstupní operace, jak je definuje norma jazyka C.
 Jde o operace dostupné všude, i když se implementace může
 lišit (přenositelnost). ![19:42] Od začátku jsem myslel na
 to, že programátoři na různých platformách budou chtít
 psát svá rozšíření zpřístupňující vlastnosti specifického
 operačního systému. ![20:00] To je přístup, který
 pythonovský přístup v základech odlišuje například od
 jazyka Java. Přístup Javy "zkompiluj jednou a spusť
 kdekoliv" vede k jakési sadě rysů představující největšího
 společného jmenovatele [tj. využívání jen těch rysů, které
 jsou dostupné na všech platformách].
* Návrat k standardní programátorské terminologii.
* Používání znaku podtržení v identifikátorech; klíčová
 slova se zapisují malými písmeny.
* Seznam je uspořádaný, slovník je implementován jako
 vyhledávací tabulka (hash).
* Optimalizace pro malé řetězce (memcpy je velmi rychlé).
* Tradiční zápis přiřazení: proměnná = výraz
* Přidány výjimky, try/except/finally (Modula 3)
* Zahozeno integrované editační prostředí.
* Přitažlivost pro unixový svět: imitace chování shellu,
 # pro komentáře, podpora #!, přístupk nízkoúrovňovým
 voláním unixového systému (ale také přenos na PC/Mac!)

 
Co dalšího jsem změnil ![20:58]
===============================

Přidal jsem další dobré věci, které nepocházejí z jazyka
ABC. A taky jsem přidal pár svých chyb.

* Řada věci byla motivována snahou udržet projekt natolik
 jednoduchý, aby to zvládl jeden člověk.
* Opuštěno odvozování typů (type inference). Místo toho
 zavedeno dynamické určování typů (dynamic typing).
* Zahozeny "zjemňující" řídicí struktury.
* Zahozena konstrukce SELECT ve prospěch
 if...elif...elif...else...
* Rozlišeny číselné typy int, long a float.
* Největší chyby:

 - 32bitový integer (předčasná optimalizace)
 - celočíselné dělení ořezává výsledek (bezmyšlenkovitá
  imitace chování z jazyka C)
 - o třídách a typech se uvažovalo odděleně (uživatelsky
  definované třídy byly zavedeny později)
 - výjimky v podobě řetězcových objektů (mechanismus
  výjimek je starší, než mechanismus uživatelsky
  definovaných tříd).
 
![23:20] Otázka: [k celočíselnému dělení, volná sumarizace
velmi dlouhé otázky] ... dělení celých čísel matematicky
sice vede k obecně racionálním výsledkům, ale na druhou
stranu, při numerických výpočtech je řada algoritmů kvůli
výkonnosti optimalizována právě na celočíselné dělení...

![24:50] Odpověď: Pokud skutečně chcete, aby bylo celočíselné
dělení uzavřeno v oboru celých čísel, můžete ![do budoucna]
používat operátor "i // j" místo "i / J". Jde o speciální
operátor, který ořízne výsledek. Pravděpodobně to není celá
odpověď na danou otázku. Je to také otázka filosofického
přístupu. Python se řídí filosofií, která dává přednost
"praktickému" přístupu k řešení problémů před "teoretickým".
Právě praktické problémy uživatelů vedly k rozhodnutí změnit
výsledek celočíselného dělení na typ float (reálné číslo).
Pokud to skutečně potřebujete, můžete si definovat vlastní
číselný typ, který definuje (overload) vlastní chování
operátoru dělení.


Další vlivy ![25:58]
====================

* Lisp: first class funkce.
 Někteří si o Pythonu myslí, že jde o jakousi druhou 
 reinkarnaci Lispu, což mi připadá zábavné, protože jsem
 Lisp nikdy pořádně neznal. Určitě jsem o něm neuvažoval
 při návrhu Pythonu... 
* Smalltalk: interpret bajtkódu.
 ... To už se spíše dá hovořit o ovlivnění Smalltalkem
 (interpret bajtkódu a různé implementační techniky).
* Emacs: ukládání přeloženého bajtkódu do souboru.
 (Drobné ovlivnění lispem, který je vnitřním jazykem)
* Algol-60, Algol-68, Pascal: applehood & mother pie.
 První jazyky, se kterými se GvR seznámil. Patří k nim i
 jazyk ABC, i když byl syntakticky velmi odlišný. 
* Modula-3: try/except, třída jako záznam, explicitní
 používání self. ![27:04] Kompilátor zde neví o tom, že
 kompiluje třídu. Chová se, jako kdyby kompiloval funkce.
 Že jde o třídu se pozná jen z kontextu. První parametr,
 předávaný funkcím, má speciální význam odkazu na záznam
 objektu. Tento koncept je zcela převzat z Moduly-3.
* UNIX: modularita; standardní interaktivní chování,#!
 (konstrukce z jazyka C). 
 Převzata klíčová slova, řídicí struktury, zápis
 speciálních znaků v řetězcích ![escape characters] a
 podobné věci, zápis literálů, identifikátorů, čísel, atd.
* Icon: slices; mhohem později generátory
 ![27:49] Osobně jej neznám, ale pracoval jsem s kolegy,
 kteří přenos některých vlastností tohoto jazyka 
 zprostředkovali.
* Perl: syntaxe regulárních výrazů
* Tcl/Tk: Tkinter; více interpretů; sandboxing
* Java: nové aplikační rozhraní pro vlákna, reformy
 v oblasti výjimek (nedávno). ![28:10]
 
![28:15] Otázka: Odkud pochází odsazování. Odpověď:
Odsazování je vypůjčeno z ABC, ale jde o starší myšlenku.
Jde o přístup běžně používaný v polovině 70. let.

![28:50] Otázka: Proč nejsou regulární výrazy zabudovány
přímo do jádra jazyka? Odpověď: Souvislost s ABC, který
regulární výrazy nepoužíval (byl určen pro výuku
začátečníků). Python původně regulární výrazy také
nepodporoval z podobných důvodů. Dalším důvodem je to, že
přidávání nových věcí do Pythonu formou modulů je v 9 z 10
případů jednodušší, než úpravy jádra jazyka. A protože
přidání regulárních výrazů formou modulu bylo možné,
neprováděly se změny přímo do jádra. Jediným kompromisem       
bylo zavedení nové formy zápisu řetězce ![r'raw string'], u
které interpret není tak agresivní při interpretaci
backslash.
  

Další poznámky ![slajd zobrazen v čase 28:23]
=============================================

![30:45]

* Proč používat explicitně self?
 Pochází z Modula-3.
 
 - self.foo: odlišuje instanční proměnnou ![tj. složku objektu] od lokální proměnné
       
  * důležité pro překladač (potřebuje vědět, kde se má ukládat)
  * důležité pro čtenáře-člověka
  
 - def bar(self, arg):
 
  * dovoluje dívat se na funkci jako na metodu nebo naopak.
  
* Odkud přišla introspekce?

 - '__dict__' tady bylo od začátku jako mechanismus pro 
  zveřejnění implementace
 
* Je Python multi-paradigmatický jazyk?

 - Stěží. Podporuje procedurální a OO programování, ale je 
  slabý co se týká funkcionálního programování a jiných 
  přístupů.

(Konec první části. Pokračování -- PrednaskaGvRPythonInNewYorkII)

===============================================================
Guido van Rossum: Python in New York
          Part I -- The Origins of Python
===============================================================
Google New York's Technical Speaker Series.
Guido van Rossum giving his Python presentation
at the New York Google office on Wednesday, February 22nd 2006.
http://video.google.com/videoplay?docid=-7758421725489622662
===============================================================

Část I -- Kořeny (původ) jazyka Python

Guido van Rossum přednáší v prostorách firmy Google ve středu 22. února 2006.

Zrození jazyka Python

 • Prosinec 1989,
 • během dvou volných týdnů volného času.
 • Nejdříve bylo vše v hlavě.
 • Fat Mac, překladač Ligthspeed C, 20 MB hard disk. (Můj současný mobil je výkonnější, než počítač, na kterém vše vznikalo. Mimochodem, na mém mobilu rovněž jede Python.)
 • První kód: generátor parseru. (Při prvních pokusech s parserem docházelo k tříbení syntaxe, protože ze začátku nebylo úplně jasné, jak by měla vypadat.)
 • Brzy vznikl první běžící program.

První fáze vývoje trvala asi rok (ve volném čase). Únor 1992 -- první zveřejněná verze (usenet) pod licencí podobnou MIT.

Některé cíle návrhu

 • Chování podobné shellu (interaktivní režim i skripty). Interaktivní režim není dotažen do té míry, ale některé projekty jako IPython tímto směrem jdou. Jsem dinosaurus, který je docela spokojený s používáním klasického Bourne Shell.
 • Architektura umožňující rozšiřování (vytváření nových typů). Měl jsem bolestné zkušenosti s předchozím jazykem, který se nedal rozšiřovat [ABC].
 • Být jedním z mnoha nástrojů, dobře s nimi spolupracovat (work well with others). Měl by to tohoto prostředí dobře zapadnout. Původně byl vyvíjen na unixové platformě, takže odpovídal unixové filosofii (vědomě i podvědomě).
 • Dodatečná funkcionalita musí být implementovatelná odděleně.
 • Vyhnout se syndromu "Not Invented Here" (volné půjčování myšlenek odjinud).
 • Musí to jít udělat jako "projekt pro jednoho člověka" (zkratky, "řezání zatáček"). V takové situaci se musíte rozhodnout, které části jsou natolik důležité, že je chcete psát sami. Ostatní věci se pak řeší používáním již hotových knihoven a tím, že umožníte psát některé věci jiným lidem.

Proč je objektově orientovaným? [05:50]

Koncem 80. a začátkem 90. let jsem nebyl velkým příznivcem OO jazyků. Věděl jsem o Smalltalku a C++ a opakovaně jsem si kladl otázku: "Co je vlastně tak zvláštního na objektově orientovaných jazycích?"

 • Jedním slovem: rozšiřitelnost. Nutnost objektově orientovaného návrhu přirozeně vyplynula z požadovaných vlastností jazyka z hlediska implementace.

 • Původní návrh byl objektově orientovaný uvnitř a počítal s používáním OO notace pro volání metod. Na druhou stranu nepodporoval uživatelsky definované třídy.

  Během návrhových prací se přirozeným způsobem prosadila dynamická typová kontrola (dynamic typing) a způsob implementace jazyka, který klade velmi silný důraz na dobu běhu (runtime orientation). [07:50]

 • Přístup k metodě byl zobecněn do podoby prostorů jmen (namespaces). [08:11] ... mít jeden prostor jmen, který by sjednocoval vše, co je viditelné na globální úrovni v modulu -- konstanty, proměnné, typy, třídy, funkce nebo dokonce další modul. Vše by bylo v jednom prostoru. Neměl by existovat syntaktický rozdíl mezi těmito prvky. Rozlišit se dají až podle použití.

 • Každý objekt představuje sám o sobě prostor jmen.

 • Modul je jen další objekt.

 • Vyhledávání jmen je přizpůsobitelné po prostorech jmen. [09:11] Nebyl definován standardní způsob zpřístupňování podle jmen. Prostě jste se objektu zeptali, zda může dát k dispozici objekt jménem XYZ. Tázaný mohl vrátit výjímku nebo vrátil objekt a následně jste mohli jste prohledávat zase jeho prostor jmen.

 • Uživatelsky definované třídy byly zavedeny během prvního roku vývoje, ale po dlouhou dobu zůstávaly "obyvateli druhé třídy" (až do zavedení nového stylu tříd v Pythonu 2.2).

  [09:17] Zajímavou historickou skutečností je to, že třídy v tom smyslu, že byste prostřednictvím syntaxe jazyka (příkazem class) zapsali definici nové třídy, původně v návrhu jazyka neexistovaly. Nepřišlo mi na mysl, že celá ta objektově orientovaná architektura je rovněž logickým základem toho, aby bylo i uživateli umožněno definovat své vlastní třídy. Přidání příkazu class navrhl kolega, který měl možná větší zkušenosti s C++ a dalšími jazyky. Původní myšlenka byla taková: pokud potřebujete nový typ, napíšete si kousek kódu v jazyce C a přilinkujete to k interpretu Pythonu. Ale lidi nechtějí psát kousky kódu v céčku, dokonce ani kvůli tomu, aby definovali nový typ.

Dobré věci z jazyka ABC [10:32]

ABC je předchůdcem Pythonu. S návrhem jazyka ABC nemám nic společného. Ovlivnil jsem jej možná z jedné desetiny procenta. Vznikal totiž na konci 70. a na začátku 80. let v hlavách vynikajících vědců na CWI v Holandsku. Poté co dokončili návrh jazyka a vytvořili velmi hrubý prototyp, rozhodli se najmout skupinu programátorů, kteří měli vytvořit korektní implementaci jazyka. Já jsem byl jedním z nich. Takže jsem asi 4 roky strávil prací s těmito lidmi. I když jsem neměl vliv na návrh jazyka, zkoušel jsem to. Kdykoliv mě napadla dobrá myšlenka, jak by se jazyk měl upravit nebo přidat nový rys, vždy mi laskavě a jasně vysvětlili, proč to není nutné a že uživatelé ABC by těmito rysy byli spíš více zatíženi, než aby jim v něčem pomohly.

[11:52] Svým způsobem jsem tento odpor k změnám v jazyce zdědil. Myslím si, že to je dobrý přístup, protože jazyk by se měl měnit mnohem pomaleji, než s ním spojené knihovny, runtime atd.

Mimochodem, cílová skupina uživatelů ABC měla být jiná, než je tomu u Pythonu. ABC bylo určeno pro inteligentní a bystré profesionály, kteří se ovšem nezabývají vývojem software. Měl to být jazyk pro vědce, knihovníky, chemiky a další, kteří používali počítače. Sem tam si chtěli napsat malý program, který by jim zjednodušil práci. Nebyl určen pro vývojáře, kteří by psali software používaný někým jiným.

[12:50] Otázka z publika: Byl Python vytvořen pro nějakou cílovou skupinu? Odpověď: Jazyk měl splňovat především mé vlastní požadavky. Chtěl jsem mít k dispozici implementaci jazyka, který by byl produktivnější než C a mocnější (více se podobající opravdovému programovacímu jazyku) než Bourne Shell. Cílová platforma se navíc příliš nepodobala Unixu. Takže Perl 3, který byl v té době k dispozici, nemohl být použit. A na základě své předchozí dlouhé zkušenosti s lidmi kolem ABC se mi nelíbila syntaxe Perl 3.

[13:35] (obsah slajdu, o jazyce ABC)

 • Interaktivní příkazový řádek >>> Ve skutečnosti bylo obtížné používat ABC v neinteraktivním režimu.
 • Pět mocných datových typů: seznam, tabulka, n-tice, číslo, text.
 • Ortogonalita jako důležitý princip. Schopnost vzít jakýkoliv objekt a použít pro něj známé operace.
 • Žádná omezení: hodnoty mohou být velké podle toho, jak velkou paměť máme k dispozici. (Skryj tyto implementační detaily před uživatelem. Tato omezení by neměl zavádět již programovací jazyk.)
 • Čísla vyjadřují matematické hodnoty, ne bitové vzorky.
 • Zabudován mocný aparát pro zpracování řetězců.
 • Nepoužívají se deklarace typů; proměnné se vytvářejí v okamžiku přiřazení. [16:00] Zajímavým přínosem ABC je také odvozování typů (inference). Nemusíte deklarovat typy proměnných, ale přesto se používá se statická typová kontrola, tj. v době překladu. Python má podobné vlastnosti, ale kontrola typů se neprovádí v době překladu, ale až za běhu.
 • Jednoduché řídicí konstrukce: IF, SELECT, WHILE, FOR

Nedobré věci na jazyce ABC [16:38]

Python v sobě odráží vše dobré, co se mi na ABC líbilo. Zvým způsobem odráží také vše, co se mi na ABC nelíbilo. Dá se říci, že v návrhu Pythonu jsem se snažil opravit vše, co se mi na ABC nelíbilo.

 • Monolitická implementace; těžko se přidávají nové věci.
 • Obtížná spolupráce se systémem souborů. Bylo například velmi obtížné otevřít soubor a něco z něho přečíst.
 • Používání odlišné programátorské terminologie (znovuobjevování). Používaly se pojmy jako "text", místo "řetězec", "howto" místo "procedura", "yield" místo "funkce" atd.
 • Používání aplostrofu (') v identifikátorech; klíčová slova se zapisují VELKÝMI PÍSMENY.
 • Seznam má podobu neuspořádané multimnožiny (bag); tabulky jsou seřazené. [slajd říká neuspořádaný seznam, GvR říká uspořádaný 17:57 ?]
 • Práce s malými řetězci je relativně pomalá. (Dobře implementované řetězce z hlediska asymptotické složitosti, ale velká konstanta.)
 • Přiřazení: PUT výraz IN proměnná.
 • Chybí uživatelské zpracování chyb: chyba vede k návratu na >>> vyzývací řádek.
 • Prostředí pro editaci je příliš těsně integrováno. (Jazyk ABC je stále dostupný, napsaný v C -- zkuste Google.)
 • Přitažlivý většinou pro lidi, kteří se k počítači moc nedostali. Nepodařilo se získat komunitu příznivců v tvrdém jádře unixového světa -- kvůli špatné integraci s OS.

Co jsem změnil [19:20]

 • Rozšiřitelnost se stala základním kamenem implementace.
 • Zabudovaná podpora práce se soubory; ostatní funkčnost operačního systému dostala podobu rozšíření. Zabudováno velmi dobré rozhraní pro různé funkce operačních systémů. [19:30] Jednou z částí byly například vstup/výstupní operace, jak je definuje norma jazyka C. Jde o operace dostupné všude, i když se implementace může lišit (přenositelnost). [19:42] Od začátku jsem myslel na to, že programátoři na různých platformách budou chtít psát svá rozšíření zpřístupňující vlastnosti specifického operačního systému. [20:00] To je přístup, který pythonovský přístup v základech odlišuje například od jazyka Java. Přístup Javy "zkompiluj jednou a spusť kdekoliv" vede k jakési sadě rysů představující největšího společného jmenovatele [tj. využívání jen těch rysů, které jsou dostupné na všech platformách].
 • Návrat k standardní programátorské terminologii.
 • Používání znaku podtržení v identifikátorech; klíčová slova se zapisují malými písmeny.
 • Seznam je uspořádaný, slovník je implementován jako vyhledávací tabulka (hash).
 • Optimalizace pro malé řetězce (memcpy je velmi rychlé).
 • Tradiční zápis přiřazení: proměnná = výraz
 • Přidány výjimky, try/except/finally (Modula 3)
 • Zahozeno integrované editační prostředí.
 • Přitažlivost pro unixový svět: imitace chování shellu, # pro komentáře, podpora #!, přístupk nízkoúrovňovým voláním unixového systému (ale také přenos na PC/Mac!)

Co dalšího jsem změnil [20:58]

Přidal jsem další dobré věci, které nepocházejí z jazyka ABC. A taky jsem přidal pár svých chyb.

 • Řada věci byla motivována snahou udržet projekt natolik jednoduchý, aby to zvládl jeden člověk.
 • Opuštěno odvozování typů (type inference). Místo toho zavedeno dynamické určování typů (dynamic typing).
 • Zahozeny "zjemňující" řídicí struktury.
 • Zahozena konstrukce SELECT ve prospěch if...elif...elif...else...
 • Rozlišeny číselné typy int, long a float.
 • Největší chyby:
  • 32bitový integer (předčasná optimalizace)
  • celočíselné dělení ořezává výsledek (bezmyšlenkovitá imitace chování z jazyka C)
  • o třídách a typech se uvažovalo odděleně (uživatelsky definované třídy byly zavedeny později)
  • výjimky v podobě řetězcových objektů (mechanismus výjimek je starší, než mechanismus uživatelsky definovaných tříd).

[23:20] Otázka: [k celočíselnému dělení, volná sumarizace velmi dlouhé otázky] ... dělení celých čísel matematicky sice vede k obecně racionálním výsledkům, ale na druhou stranu, při numerických výpočtech je řada algoritmů kvůli výkonnosti optimalizována právě na celočíselné dělení...

[24:50] Odpověď: Pokud skutečně chcete, aby bylo celočíselné dělení uzavřeno v oboru celých čísel, můžete [do budoucna] používat operátor "i // j" místo "i / J". Jde o speciální operátor, který ořízne výsledek. Pravděpodobně to není celá odpověď na danou otázku. Je to také otázka filosofického přístupu. Python se řídí filosofií, která dává přednost "praktickému" přístupu k řešení problémů před "teoretickým". Právě praktické problémy uživatelů vedly k rozhodnutí změnit výsledek celočíselného dělení na typ float (reálné číslo). Pokud to skutečně potřebujete, můžete si definovat vlastní číselný typ, který definuje (overload) vlastní chování operátoru dělení.

Další vlivy [25:58]

 • Lisp: first class funkce. Někteří si o Pythonu myslí, že jde o jakousi druhou reinkarnaci Lispu, což mi připadá zábavné, protože jsem Lisp nikdy pořádně neznal. Určitě jsem o něm neuvažoval při návrhu Pythonu...
 • Smalltalk: interpret bajtkódu. ... To už se spíše dá hovořit o ovlivnění Smalltalkem (interpret bajtkódu a různé implementační techniky).
 • Emacs: ukládání přeloženého bajtkódu do souboru. (Drobné ovlivnění lispem, který je vnitřním jazykem)
 • Algol-60, Algol-68, Pascal: applehood & mother pie. První jazyky, se kterými se GvR seznámil. Patří k nim i jazyk ABC, i když byl syntakticky velmi odlišný.
 • Modula-3: try/except, třída jako záznam, explicitní používání self. [27:04] Kompilátor zde neví o tom, že kompiluje třídu. Chová se, jako kdyby kompiloval funkce. Že jde o třídu se pozná jen z kontextu. První parametr, předávaný funkcím, má speciální význam odkazu na záznam objektu. Tento koncept je zcela převzat z Moduly-3.
 • UNIX: modularita; standardní interaktivní chování,#! (konstrukce z jazyka C). Převzata klíčová slova, řídicí struktury, zápis speciálních znaků v řetězcích [escape characters] a podobné věci, zápis literálů, identifikátorů, čísel, atd.
 • Icon: slices; mhohem později generátory [27:49] Osobně jej neznám, ale pracoval jsem s kolegy, kteří přenos některých vlastností tohoto jazyka zprostředkovali.
 • Perl: syntaxe regulárních výrazů
 • Tcl/Tk: Tkinter; více interpretů; sandboxing
 • Java: nové aplikační rozhraní pro vlákna, reformy v oblasti výjimek (nedávno). [28:10]

[28:15] Otázka: Odkud pochází odsazování. Odpověď: Odsazování je vypůjčeno z ABC, ale jde o starší myšlenku. Jde o přístup běžně používaný v polovině 70. let.

[28:50] Otázka: Proč nejsou regulární výrazy zabudovány přímo do jádra jazyka? Odpověď: Souvislost s ABC, který regulární výrazy nepoužíval (byl určen pro výuku začátečníků). Python původně regulární výrazy také nepodporoval z podobných důvodů. Dalším důvodem je to, že přidávání nových věcí do Pythonu formou modulů je v 9 z 10 případů jednodušší, než úpravy jádra jazyka. A protože přidání regulárních výrazů formou modulu bylo možné, neprováděly se změny přímo do jádra. Jediným kompromisem bylo zavedení nové formy zápisu řetězce [r'raw string'], u které interpret není tak agresivní při interpretaci backslash.

Další poznámky [slajd zobrazen v čase 28:23]

[30:45]

 • Proč používat explicitně self? Pochází z Modula-3.
  • self.foo: odlišuje instanční proměnnou [tj. složku objektu] od lokální proměnné
   • důležité pro překladač (potřebuje vědět, kde se má ukládat)
   • důležité pro čtenáře-člověka
  • def bar(self, arg):
   • dovoluje dívat se na funkci jako na metodu nebo naopak.
 • Odkud přišla introspekce?
  • '__dict__' tady bylo od začátku jako mechanismus pro zveřejnění implementace
 • Je Python multi-paradigmatický jazyk?
  • Stěží. Podporuje procedurální a OO programování, ale je slabý co se týká funkcionálního programování a jiných přístupů.

(Konec první části. Pokračování -- PrednaskaGvRPythonInNewYorkII)