Edit detail for PrednaskaGvRPythonInNewYorkII revision 2 of 1

2
Editor: nadvornix
Time: 2008/03/20 14:30:29 GMT+1
Note: překlep

changed:
-
::

 ===============================================================
 Guido van Rossum: Python in New York              
          Part II -- State of the Python Universe, 2006
 ===============================================================
 Google New York's Technical Speaker Series.          
 Guido van Rossum giving his Python presentation        
 at the New York Google office on Wednesday, February 22nd 2006.
 http://video.google.com/videoplay?docid=60331183357868340   
 ===============================================================Část II -- Stav pythonovského vesmíru, 2006
===============================================================

Guido van Rossum přednáší v prostorách firmy Google ve
středu 22. února 2006.

Jde o část přednášky, která bude v plném znění
přednesena na !PyCon 2006.


Python 2.5
==========
* alfa verze v květnu, release v září
 
 - alfa 1: 6. května 2006
 - alfa 2: 3. června 2006
 - alfa 3: 1. července 2006
 - beta 1: 29. července 2006
 - beta 2: 26. srpna 2006
 - rc 1:  16. září 2006
 - finální verze: 30. září 2006
 
 Může se to dokonce ještě urychlit.

* větev 2.4 taky není zatím mrtvá
 
 - 2.4.3 bude uvolněna před 2.5a1
 - 2.4.4 zhruba jako finální 2.5

Co tam bude nového
==================

* Jazyk
 
 - absolutní/relativní import (PEP 328)
 - podmíněné výrazy (PEP 308)
 - try/except/finally znovu spojenci (PEP 341)
 - výrazy s yield a vylepšení generátorů (PEP 342)
 - příkaz with (PEP 343)
 - revidované výjimky (PEP 352)
 - __index__ (PEP 357)

* Implementace
 
 - AST překladač ![Abstract Syntax Tree]
 - velikost objektů bude vyjádřena typem ssize_t
  místo int (PEP 353)
 - vylepšení volby -m (PEP 338)

* Knihovna
 
 - any()/all()
 - !ElementTree
 - a další


Absolutní/relativní import
==========================
  
Někdy nastanou situace, kdy jméno interního modulu (uvnitř
balíčku, tedy podadresáře) koliduje s jménem standardního
modulu. Podle pravidel se nejdříve hledá interní modul, což
ale brání možnosti použití standardního modulu.

Řešení spočívá v oddělení syntaxe pro absolutní a relativní
import. Nová syntaxe vede k zpětné nekompatibilitě, takže se
bude povolovat explicitně přes __future__. Příklady::

 import foo      # hledá se JEN v sys.path
 from . import foo   # hledá se JEN v aktuálním balíku
 from .. import foo  # hledá se v rodičovském balíku
 from .bar import foo # hledá se v balíku bar
 from ..bar import foo # hledá se v sourozenci balíku bar

atd. Povolen je libovolný počet úvodních teček.


Podmíněné výrazy
================

* Debatovalo se o tom před pár lety. Problematika znovu
 otevřena. Používání obratu "PODMÍNKA and VÝRAZ1 or VÝRAZ2"
 vede k chybám při VÝRAZ1 vyhodnocený jako False.
* GvR navrhuje "VÝRAZ1 if PODMÍNKA else VÝRAZ2"
* Odmítnuta celá řada alternativ. (C styl je považován za
 příliš kryptický, přidávání dalších klíčových slov se také
 nezvažuje.)
* Doporučuje se používat zřídka. Používání klasické
 konstrukce if/else je často lepší. 

try/except/finally znovu spojenci
=================================

Momentálně nelze používat finally a except dohromady. GvR
měl kdysi potíže s implementací a současné použití se mu
jevilo v některých případech nejednoznačné. Java ukázala, že
tam žádná nejednoznačnost není.

Kdysi dříve Python konstrukci::

 try:
   BLOK1
 except:
   BLOK2
 finally:
   BLOK3

... umožňoval, ale tato možnost byla u novějších verzí
odstraněna. Po revizi bude tento syntaktický zápis znovu
povolen.


Vylepšení generátorů
====================

Inspirace případy použití generátorů pro vstup/výstupní
operace. Inspirace jazykem Ruby.

* yield může být použit jako výraz
* yield bez argumentu je totéž jako "yield None"
* g.send(hodnota) zašle generátoru hodnotu
* g.throw(výjimka) vyvolá výjimku ![v kontextu použití yield]
* g.close() vyvolá !GeneratorExit (a odchytí si ji)
* když se generátor dostane do pařátů garbage collectoru, 
 provede se close()  
* yield ![zatím] nelze použít uvnitř try/finally


with
====

Netriviální záležitost, trocha magie; with jako blok,
správce kontextu (@contextmanager), zpracování výjimek.

Mutex jako inspirace i jako první kandidát pro využití with.


Revidované výjimky
==================

* Standardní výjimky se stanou třídami nového typu.
* Nová kořenová třída: !BaseException

 - Stane se bázovou třídou pro !KeyboardInterrupt a !SystemExit.
  (Existují dobré důvody, proč tyto dvě výjimky nemají mít
  bázovou třídu Exception, ale právě !BaseException.)
 - Stane se bázovou třídou také pro Exception a vše pod
  touto třídou.
  
* Ve verzích po 2.5

 - budou zakázány výjimky používající řetězce
 - všechny výjimky musí dědit z !BaseException
 - Možná bude odstraněna holá forma příkazu "except:"
 - Cíle bude možné dosáhnout až během několika meziverzí.

__index__
=========

Nový protokol: "Pokud objekt reprezentuje index v
nestandardní reprezentaci, pak __index__() převádí tuto
nestandardní reprezentaci na standardní integer". Motivace
pochází s oblasti numerických výpočtů.


Překladač založený na abstraktních syntaktických stromech
=========================================================

Týká se vlastností implementace, nikoliv vlastností jazyka. 

Téměř se ho podařilo vypustit už v souvislosti s 2.4, ale
nebyl doladěný a blížil se naplánovaný termín vypuštění
verze. 

* Co to je?

 - zcela nový překladač bajtkódu
 - používá ABSTRAKTNÍ syntaktické stromy místo KONKRÉTNÍCH
 
* Proč? 

 - nový překladač se snadněji upravuje
  (užitečnost se již prokázala při úpravách try/except/finally)
 - ke strukturám AST lze přistupovat i s pythonovského kódu
  To znamená, že lze přímo prostřednicvím pythonovského
  kódu experimentovat z modifikacemi bajtkódu, pokusně
  vytvářet nové varianty jazyka a podobně. 
  
  
ssize_t
=======

Opět záležitost implementace. ssize_t odpovídá celočíselnému
znaménkovému typu, který zabírá stejný počet bajtů jako
ukazatel v jazyce C. To znamená, že například u 64bitového
kódu reprezentuje větší čísla, než typ long v jazyce C.


-m <package>.<module>
=====================

Přímé spuštění modulu v balíku. Využije se například při
spouštění regresních testů Pythonu, které jsou součástí jeho
zdrojových textů.


Novinky v knihovně 2.5
======================

* Nové zabudované funkce: any(), all()

 - if any(x > 0 for x in S): ...
 - if all(P(x) for x in S): ...
 - Umožňují používat generátorové výrazy
 
  * ale pracují s libovolnými iterátory a iterable
  
 - Sémantika zkrácených výrazů (jako u and/or operátorů)
 
  * Zastaví při prvním nevyhovujícím případu,
  * ale nevyhovující případ není zpřístupněn, ![protože]
  * vedlo by to k mnoha podivnostem...
  
   - all() by muselo vracet True nebo případ, který vede k false.
    
* Nové moduly:

 - funkcional: partial()
 - hashlib: MD-5, SHA-1, -224, -256, -384, -512
 - cProfile: lepší profiler, rychlejší, menší režie
 - ![c]!ElementTree: lepší XML API
 
  * Fredrik Lundh, třetí strana
  * !ElementTree implementován v Pythonu
  * cElementTree je rychlejší
  * from xmlcore.etree import !ElementTree
 
* Doufejme, že také:
                        
 - ctypes: volání libovolného C kódu z DLL nebo sdílené knihovny (sharelib)
 - wstiref ![?]: infrastruktura pro standardní web framework
 - setuptools: snadná správa balíků
 - bdist_msi, bdist_deb?, bdist_egg???: pro distutils   
 
(konec)


===============================================================
Guido van Rossum: Python in New York
         Part II -- State of the Python Universe, 2006
===============================================================
Google New York's Technical Speaker Series.
Guido van Rossum giving his Python presentation
at the New York Google office on Wednesday, February 22nd 2006.
http://video.google.com/videoplay?docid=60331183357868340
===============================================================

Část II -- Stav pythonovského vesmíru, 2006

Guido van Rossum přednáší v prostorách firmy Google ve středu 22. února 2006.

Jde o část přednášky, která bude v plném znění přednesena na PyCon 2006.

Python 2.5

 • alfa verze v květnu, release v září

  • alfa 1: 6. května 2006
  • alfa 2: 3. června 2006
  • alfa 3: 1. července 2006
  • beta 1: 29. července 2006
  • beta 2: 26. srpna 2006
  • rc 1: 16. září 2006
  • finální verze: 30. září 2006

  Může se to dokonce ještě urychlit.

 • větev 2.4 taky není zatím mrtvá

  • 2.4.3 bude uvolněna před 2.5a1
  • 2.4.4 zhruba jako finální 2.5

Co tam bude nového

 • Jazyk
  • absolutní/relativní import (PEP 328)
  • podmíněné výrazy (PEP 308)
  • try/except/finally znovu spojenci (PEP 341)
  • výrazy s yield a vylepšení generátorů (PEP 342)
  • příkaz with (PEP 343)
  • revidované výjimky (PEP 352)
  • __index__ (PEP 357)
 • Implementace
  • AST překladač [Abstract Syntax Tree]
  • velikost objektů bude vyjádřena typem ssize_t místo int (PEP 353)
  • vylepšení volby -m (PEP 338)
 • Knihovna
  • any()/all()
  • ElementTree
  • a další

Absolutní/relativní import

Někdy nastanou situace, kdy jméno interního modulu (uvnitř balíčku, tedy podadresáře) koliduje s jménem standardního modulu. Podle pravidel se nejdříve hledá interní modul, což ale brání možnosti použití standardního modulu.

Řešení spočívá v oddělení syntaxe pro absolutní a relativní import. Nová syntaxe vede k zpětné nekompatibilitě, takže se bude povolovat explicitně přes __future__. Příklady:

import foo      # hledá se JEN v sys.path
from . import foo   # hledá se JEN v aktuálním balíku
from .. import foo  # hledá se v rodičovském balíku
from .bar import foo # hledá se v balíku bar
from ..bar import foo # hledá se v sourozenci balíku bar

atd. Povolen je libovolný počet úvodních teček.

Podmíněné výrazy

 • Debatovalo se o tom před pár lety. Problematika znovu otevřena. Používání obratu "PODMÍNKA and VÝRAZ1 or VÝRAZ2" vede k chybám při VÝRAZ1 vyhodnocený jako False.
 • GvR navrhuje "VÝRAZ1 if PODMÍNKA else VÝRAZ2"
 • Odmítnuta celá řada alternativ. (C styl je považován za příliš kryptický, přidávání dalších klíčových slov se také nezvažuje.)
 • Doporučuje se používat zřídka. Používání klasické konstrukce if/else je často lepší.

try/except/finally znovu spojenci

Momentálně nelze používat finally a except dohromady. GvR měl kdysi potíže s implementací a současné použití se mu jevilo v některých případech nejednoznačné. Java ukázala, že tam žádná nejednoznačnost není.

Kdysi dříve Python konstrukci:

try:
  BLOK1
except:
  BLOK2
finally:
  BLOK3

... umožňoval, ale tato možnost byla u novějších verzí odstraněna. Po revizi bude tento syntaktický zápis znovu povolen.

Vylepšení generátorů

Inspirace případy použití generátorů pro vstup/výstupní operace. Inspirace jazykem Ruby.

 • yield může být použit jako výraz
 • yield bez argumentu je totéž jako "yield None"
 • g.send(hodnota) zašle generátoru hodnotu
 • g.throw(výjimka) vyvolá výjimku [v kontextu použití yield]
 • g.close() vyvolá GeneratorExit (a odchytí si ji)
 • když se generátor dostane do pařátů garbage collectoru, provede se close()
 • yield [zatím] nelze použít uvnitř try/finally

with

Netriviální záležitost, trocha magie; with jako blok, správce kontextu (@contextmanager), zpracování výjimek.

Mutex jako inspirace i jako první kandidát pro využití with.

Revidované výjimky

 • Standardní výjimky se stanou třídami nového typu.
 • Nová kořenová třída: BaseException
  • Stane se bázovou třídou pro KeyboardInterrupt a SystemExit. (Existují dobré důvody, proč tyto dvě výjimky nemají mít bázovou třídu Exception, ale právě BaseException.)
  • Stane se bázovou třídou také pro Exception a vše pod touto třídou.
 • Ve verzích po 2.5
  • budou zakázány výjimky používající řetězce
  • všechny výjimky musí dědit z BaseException
  • Možná bude odstraněna holá forma příkazu "except:"
  • Cíle bude možné dosáhnout až během několika meziverzí.

__index__

Nový protokol: "Pokud objekt reprezentuje index v nestandardní reprezentaci, pak __index__() převádí tuto nestandardní reprezentaci na standardní integer". Motivace pochází s oblasti numerických výpočtů.

Překladač založený na abstraktních syntaktických stromech

Týká se vlastností implementace, nikoliv vlastností jazyka.

Téměř se ho podařilo vypustit už v souvislosti s 2.4, ale nebyl doladěný a blížil se naplánovaný termín vypuštění verze.

 • Co to je?
  • zcela nový překladač bajtkódu
  • používá ABSTRAKTNÍ syntaktické stromy místo KONKRÉTNÍCH
 • Proč?
  • nový překladač se snadněji upravuje (užitečnost se již prokázala při úpravách try/except/finally)
  • ke strukturám AST lze přistupovat i s pythonovského kódu To znamená, že lze přímo prostřednicvím pythonovského kódu experimentovat z modifikacemi bajtkódu, pokusně vytvářet nové varianty jazyka a podobně.

ssize_t

Opět záležitost implementace. ssize_t odpovídá celočíselnému znaménkovému typu, který zabírá stejný počet bajtů jako ukazatel v jazyce C. To znamená, že například u 64bitového kódu reprezentuje větší čísla, než typ long v jazyce C.

-m <package>.<module>

Přímé spuštění modulu v balíku. Využije se například při spouštění regresních testů Pythonu, které jsou součástí jeho zdrojových textů.

Novinky v knihovně 2.5

 • Nové zabudované funkce: any(), all()
  • if any(x > 0 for x in S): ...
  • if all(P(x) for x in S): ...
  • Umožňují používat generátorové výrazy
   • ale pracují s libovolnými iterátory a iterable
  • Sémantika zkrácených výrazů (jako u and/or operátorů)
   • Zastaví při prvním nevyhovujícím případu,
   • ale nevyhovující případ není zpřístupněn, [protože]
   • vedlo by to k mnoha podivnostem...
    • all() by muselo vracet True nebo případ, který vede k false.
 • Nové moduly:
  • funkcional: partial()
  • hashlib: MD-5, SHA-1, -224, -256, -384, -512
  • cProfile: lepší profiler, rychlejší, menší režie
  • [c]ElementTree: lepší XML API
   • Fredrik Lundh, třetí strana
   • ElementTree implementován v Pythonu
   • cElementTree je rychlejší
   • from xmlcore.etree import ElementTree
 • Doufejme, že také:
  • ctypes: volání libovolného C kódu z DLL nebo sdílené knihovny (sharelib)
  • wstiref [?]: infrastruktura pro standardní web framework
  • setuptools: snadná správa balíků
  • bdist_msi, bdist_deb?, bdist_egg???: pro distutils

(konec)