Pyastra (PYthon ASsembler TRAnslator)

je překladač z Pythonýrského kódu do assembleru pro PIC (jednočipový procesor). Nejprve vezme soubor s kodem v Pythonu a pokud neobsahuje chyby tak vygeneruje assemblerový kód. Ten lze pak přeložit nějakým assemblerem pro PIC (gpasm, mpasm nebo nějakým kompatibilním).

Oficiální stránka projektu