Existují speciální techniky, pythonýrské způsoby, které Python výrazně odlišují od jiných jazyků a činí ho tak přehlednějším. Zde se o nich můžete dočíst více. Čím více jich znáte, čím víc jich využíváte, tím více jste pythonýr! :-)