Edit detail for reStructuredTextZaklady revision 6 of 1

6
Editor: geon
Time: 2009/04/11 21:59:02 GMT+2
Note:

changed:
-
=====================================================
reStructuredText - základy
=====================================================

.. contents::

Struktura sekcí - Nadpis 1
============================
Nadpisy sekcí jsou podtrhávané nebo podtrhávané & nadrthávané.

Nadpis 2
---------
Toto je odstavec.
Toto je pořád první odstavec.


Nadpis 3
.........

Formátovaní písma
====================

*Zvýraznění*, **tučné zvýraznění**, `citovaný text`, ``kod v řádku``.


Odkazy, linky
================

.. Podtržítka na konci označují, že text (slovo) někam vede, že je to link.
.. ty apostrofy, nebo co to je, se píší Alt+96

Interní odkazy
-----------------

- PraceSeSoubory - přímý odkaz v rámci wiki
- !PraceSeSoubory - takto se zabrání parseru, aby formátoval podle běžných pravidel
- [path] - přímý odkaz v rámci wiki, pokud název není standardní WikiJmeno
- `Pískoviště </WikiPiskoviste>`_ - odkaz na wiki stránku, pokud nestačí obyčejné WikiPiskoviste
- `Formátovaní písma`_ - odkazy na nadpisy jsou jednoduché


Externí odkazy
-----------------

- http://docutils.sourceforge.net - prostý odkaz
- Python_ - odkaz
- `Python web site`_ - odkaz s mezerami
- `Python web site <http://www.python.org>`_ - odkaz s mezerami jinak

.. _Python: http://www.python.org
.. _Python web site: http://www.python.org

Kody
========

Blok kodu s "::"::

 import random
 a=random.randint(0,10)
 b=random.randint(0,10)
 vx=a*b


Označování kodu podle verze Pythona
=====================================

Je možné využít dvou způsobů značení. Jako vždy, podívejte se do *editu*, jak je to udělané:

**image**


.. image:: py25.png
  :align: right

::

  # -*- coding: utf-8 -*- 
  print u"Toto je kod pro verzi 2.5"
  print u"Ahoj světe!"

  # poznamky

**class**

.. class:: py30

::

  # -*- coding: utf-8 -*- 
  print ("Toto je kod pro verzi 3.0")
  print ("Ahoj světe!")


  # poznamky

**admoniton**

.. admonition:: Python
 
  2.5

::

  # -*- coding: utf-8 -*- 
  print u"Toto je kod pro verzi 2.5"
  print u"Ahoj světe!"


  # poznamky

.. admonition:: Python
 
  3000

::

  # -*- coding: utf-8 -*- 
  print ("Toto je kod pro verzi 3000")
  print ("Ahoj světe!")


  # poznamky

Seznamy
=========

Odrážky
----------

* ovoce
* zelenina
* luštěniny

Čísla
--------

#. Ovoce
#. Zelenina
#. Luštěniny


Tabulka 
=========

================ ============================================================
Typy seznamů   Příklady
================ ============================================================
Odrážky      * položky, začínající na "-", "+" nebo "*"
Číslovaný     1. položky tvoří jakékoliv kombinace "1.", "A)" a "(i)"
         #. také se dá číslovat automaticky
Definice     Termín je vlevo: dobrovolné upřesnění 
           Vysvětlení je odsazené bez prázdného řádku mezi nimi
Pole       :jméno pole: obsah pole
Parametry     -o -U nejméně 2 mezery mezi parametrem a popisem  
================ ============================================================

Obrázky
=========
.. image:: cat031.jpgPoznámky, citace, komentáře
============================

.. podtržítka na konci označují, že text (slovo) někam vede, že je to link.

**Poznámky pod čarou**: [1]_ ručně číslované nebo [#]_ číslované automaticky, (dokonce [#oznacene]_)
* nebo [*]_ symbolicky.

**Citace**: [CIT2002]_ citace        

**Syntaxe komentářů** je vidět ve zdroji stránky a při parsování budou převedeny na html komentáře.

.. toto je komentář, který se objeví jako html komentář na tomto místě


Zpětné odkazy
===============================

Poznámky pod čarou
-------------------

.. [1] ručně číslované
 
.. [#] číslované automaticky

.. [#oznacene] číslované automaticky s označením

.. [*] symbolicky


Citace
--------

.. [CIT2002] citacereStructuredText - základy

Struktura sekcí - Nadpis 1

Nadpisy sekcí jsou podtrhávané nebo podtrhávané & nadrthávané.

Nadpis 2

Toto je odstavec. Toto je pořád první odstavec.

Formátovaní písma

Zvýraznění, tučné zvýraznění, citovaný text, kod v řádku.

Odkazy, linky

Interní odkazy

Externí odkazy

Kody

Blok kodu s "::":

import random
a=random.randint(0,10)
b=random.randint(0,10)
vx=a*b

Označování kodu podle verze Pythona

Je možné využít dvou způsobů značení. Jako vždy, podívejte se do editu, jak je to udělané:

image

py25.png
# -*- coding: utf-8 -*-
print u"Toto je kod pro verzi 2.5"
print u"Ahoj světe!"

# poznamky

class

# -*- coding: utf-8 -*-
print ("Toto je kod pro verzi 3.0")
print ("Ahoj světe!")


# poznamky

admoniton

Python

2.5

# -*- coding: utf-8 -*-
print u"Toto je kod pro verzi 2.5"
print u"Ahoj světe!"


# poznamky

Python

3000

# -*- coding: utf-8 -*-
print ("Toto je kod pro verzi 3000")
print ("Ahoj světe!")


# poznamky

Seznamy

Odrážky

 • ovoce
 • zelenina
 • luštěniny

Čísla

 1. Ovoce
 2. Zelenina
 3. Luštěniny

Tabulka

Typy seznamů Příklady
Odrážky
 • položky, začínající na "-", "+" nebo "*"
Číslovaný
 1. položky tvoří jakékoliv kombinace "1.", "A)" a "(i)"
 2. také se dá číslovat automaticky
Definice
Termín je vlevo: dobrovolné upřesnění
Vysvětlení je odsazené bez prázdného řádku mezi nimi
Pole
jméno pole:obsah pole
Parametry -o -U nejméně 2 mezery mezi parametrem a popisem

Poznámky, citace, komentáře

Poznámky pod čarou: [1] ručně číslované nebo [2] číslované automaticky, (dokonce [3]) * nebo [*] symbolicky.

Citace: [CIT2002] citace

Syntaxe komentářů je vidět ve zdroji stránky a při parsování budou převedeny na html komentáře.

Zpětné odkazy

Poznámky pod čarou

[1]ručně číslované
[2]číslované automaticky
[3]číslované automaticky s označením
[*]symbolicky