Edit detail for Shelve revision 1 of 1

1
Editor: blujacker
Time: 2008/05/28 14:42:48 GMT+2
Note:

changed:
-
<h2>Modul shelve</h2>
<p>Soubory vytvořené modulem <code>shelve</code> se chovají jako slovníky. Modul dokáže uložit a přečíst nějakou jejich hodnotu aniž by musel načítat ostatní data. Možná si říkáte, že stejného efektu lze dosáhnout i pomocí modulu <code>pickle</code>, ale není to tak. Pokud totiž uložíte pomocí modulu <code>pickle</code> nějaký slovník, a pak z něj chcete získat nějaké údaje, musíte ho nejdřív celý načíst. Oproti tomu modul <code>shelve</code>, dokáže vytáhnout jakoukoliv hodnotu a nemusí při tom načítat zbytek dat. Proto se tento modul hodí právě na zpracování velkého množství dat. Dalo by se tedy říci, že se tento modul dá použít jako primitivní databáze.</p>
<p>Jak je vám jistě známo, slovník se v podstatě skládá z dvou věcí: klíč → hodnota (<code>key → value</code>). Když ukládáme nějaké věci pomocí modulu <code>shelve</code>, klíč musí být vždy řetězec, ale hodnota může nabývat typu čísla, slovníku, seznamu, ... (vše, s čím si poradí modul <code>pickle</code>).</p>
<p>Databáze se otevírá pomocí funkce <code>db = shelve.open(jmeno)</code>. Pokud taková databáze neexistuje, bude vytvořena. Pak s vráceným objektem můžeme pracovat jako se slovníkem. Po dokončení čtení/zápisu dat je třeba databázi uzavřít pomocí metody <code>db.close()</code>.</p>
<pre class = 'code'>
import shelve
db = shelve.open("db.txt")
db["jedna"] = 1
db.close()
</pre>
<p>Vytvořili jsme databázi jménem <code>db.txt</code>. Proměnná <code>db</code> se chová stejně jako slovník, tj. má i stejné metody:</p>
<pre class = 'code'>
print db.keys()
print db.has_key("jedna")
print db.items()
</pre>
<p>Mazání z databáze může probíhat pomocí dvou způsobů:</p>
<pre class = 'code'>
import shelve
db = shelve.open("db.txt")
db["jedna"] = 1
db["dva"] = 2
del db["jedna"]
db.pop("dva")
print db.keys()
db.close()
</pre>
<p>Nyní se dá říci, že už umíte pracovat s modulem <code>shelve</code>, ale přesto je zde ještě jedna věc, která stojí za zmínku.</p>
<h3>writeback</h3>
<p>Při otevírání databáze se dá nastavit parametr <code>writeback</code>. Pomocí toho parametru se určuje, jak bude databáze nakládat se změnami provedenými za chodu.</p>
<pre class = 'code'>
#standardně se databáze otevírá s writeback = False
import shelve
db = shelve.open("db.txt")
db["seznam"] = []
db["seznam"].append(1)
db["seznam"].append(2)
print db["seznam"]
db.close()
</pre>
<p>Řádek <code>print db["seznam"]</code> vrátil prázdný seznam. Jak je to ale možné, když jsme do toho seznamu předtím uložili dvě hodnoty? Abychom do <code>db["seznam"]</code> mohli vložit nějaké hodnoty, musíme použít následující řešení:</p>
<pre class = 'code'>
import shelve
db = shelve.open("db.txt")
db["seznam"] = []
kopie = db["seznam"]
kopie.append(1)
kopie.append(2)
db["seznam"] = kopie
print db["seznam"]
db.close()
</pre>
<p>Pokud bychom nastavili <code>writeback</code> na <code>True</code>, fungovala by správně i první ukázka. Nicméně takto otevřená databáze je pomalejší a obecně se doporučuje nastavit <code>writeback</code> na <code>False</code>.</p>
<pre class = 'code'>
import shelve
db = shelve.open("db.txt", writeback = True)
db["seznam"] = []
db["seznam"].append(1)
db["seznam"].append(2)
print db["seznam"]
db.close()
</pre>
<p>Pro modul <code>shelve</code> platí stejné podmínky co se ukládání týče jako pro modul <code>pickle</code>. Nepodaří se vám tedy uložit například instanci <code>Tk()</code>:</p>
<pre class = 'code'>
Traceback (most recent call last):
 File "C:\DOCUME~1\BLUJAC~1\LOCALS~1\Temp\A7563708.py", line 4, in <module>
  db["Tk"] = Tk()
 File "C:\Python25\lib\shelve.py", line 123, in __setitem__
  p.dump(value)
cPickle.UnpickleableError: Cannot pickle <type tkapp=""> objects
</type></module>
</pre>

Modul shelve

Soubory vytvořené modulem shelve se chovají jako slovníky. Modul dokáže uložit a přečíst nějakou jejich hodnotu aniž by musel načítat ostatní data. Možná si říkáte, že stejného efektu lze dosáhnout i pomocí modulu pickle, ale není to tak. Pokud totiž uložíte pomocí modulu pickle nějaký slovník, a pak z něj chcete získat nějaké údaje, musíte ho nejdřív celý načíst. Oproti tomu modul shelve, dokáže vytáhnout jakoukoliv hodnotu a nemusí při tom načítat zbytek dat. Proto se tento modul hodí právě na zpracování velkého množství dat. Dalo by se tedy říci, že se tento modul dá použít jako primitivní databáze.

Jak je vám jistě známo, slovník se v podstatě skládá z dvou věcí: klíč → hodnota (key → value). Když ukládáme nějaké věci pomocí modulu shelve, klíč musí být vždy řetězec, ale hodnota může nabývat typu čísla, slovníku, seznamu, ... (vše, s čím si poradí modul pickle).

Databáze se otevírá pomocí funkce db = shelve.open(jmeno). Pokud taková databáze neexistuje, bude vytvořena. Pak s vráceným objektem můžeme pracovat jako se slovníkem. Po dokončení čtení/zápisu dat je třeba databázi uzavřít pomocí metody db.close().

import shelve
db = shelve.open("db.txt")
db["jedna"] = 1
db.close()

Vytvořili jsme databázi jménem db.txt. Proměnná db se chová stejně jako slovník, tj. má i stejné metody:

print db.keys()
print db.has_key("jedna")
print db.items()

Mazání z databáze může probíhat pomocí dvou způsobů:

import shelve
db = shelve.open("db.txt")
db["jedna"] = 1
db["dva"] = 2
del db["jedna"]
db.pop("dva")
print db.keys()
db.close()

Nyní se dá říci, že už umíte pracovat s modulem shelve, ale přesto je zde ještě jedna věc, která stojí za zmínku.

writeback

Při otevírání databáze se dá nastavit parametr writeback. Pomocí toho parametru se určuje, jak bude databáze nakládat se změnami provedenými za chodu.

#standardně se databáze otevírá s writeback = False
import shelve
db = shelve.open("db.txt")
db["seznam"] = []
db["seznam"].append(1)
db["seznam"].append(2)
print db["seznam"]
db.close()

Řádek print db["seznam"] vrátil prázdný seznam. Jak je to ale možné, když jsme do toho seznamu předtím uložili dvě hodnoty? Abychom do db["seznam"] mohli vložit nějaké hodnoty, musíme použít následující řešení:

import shelve
db = shelve.open("db.txt")
db["seznam"] = []
kopie = db["seznam"]
kopie.append(1)
kopie.append(2)
db["seznam"] = kopie
print db["seznam"]
db.close()

Pokud bychom nastavili writeback na True, fungovala by správně i první ukázka. Nicméně takto otevřená databáze je pomalejší a obecně se doporučuje nastavit writeback na False.

import shelve
db = shelve.open("db.txt", writeback = True)
db["seznam"] = []
db["seznam"].append(1)
db["seznam"].append(2)
print db["seznam"]
db.close()

Pro modul shelve platí stejné podmínky co se ukládání týče jako pro modul pickle. Nepodaří se vám tedy uložit například instanci Tk():

Traceback (most recent call last):
 File "C:\DOCUME~1\BLUJAC~1\LOCALS~1\Temp\A7563708.py", line 4, in 
  db["Tk"] = Tk()
 File "C:\Python25\lib\shelve.py", line 123, in __setitem__
  p.dump(value)
cPickle.UnpickleableError: Cannot pickle objects