Tipy a triky pod Windows

Krátká dosovská jména

Používají se někdy, spíš jako východisko z nouze, když nám nefunguje čeština v názvech cest. Takovou cestu si však nemohu spolehlivě uschovat, protože Windows nezaručí, že se za chvíli (za určitých okolností) nebude jmenovat jinak. Je nutno stáhnout a nainstalovat modul PyWin32 . Použití:

import win32api
dosname=win32api.GetShortPathName("c:/program files")
fullname = win32api.GetLongPathName(dosname)   # opacna funkce
print fullname, ":", dosname

Umístění ikony Pythonu

>>> import win32api
>>> import win32con
>>> key = win32api.RegQueryValue(win32con.HKEY_CLASSES_ROOT, '.py')
>>> win32api.RegQueryValue(win32con.HKEY_CLASSES_ROOT,'%s\DefaultIcon' % key)
C:\\Python25\\DLLs\\py.ico'