cannot concatenate "str" and "int" objects

Tato častá chyba se stane, pokud se snažíte sčítat "hrušky a jablka". V tomto případě se snažíte sčítat řetězec ("str") a číslo ("int"). To prostě Python nedokáže. Python dokáže sečíst dvě čísla, dokáže také sečíst (spojit) dva řetězce nebo dokonce i dva seznamy pomocí znaménka + (plus). Ale sečíst "a" + 1 to neumí. Příklad:

  >>> 1+2
  3
  >>> "a"+"b"
  'ab'
  >>> [4]+[5]
  [4, 5]
  >>> "a"+1
  Traceback (most recent call last):
   File "<stdin>", line 1, in ?
  TypeError: cannot concatenate 'str' and 'int' objects

Řešením je převést číslo na řetězec pomocí funkce str(), nebo řetězec na číslo (pokud je v něm číslo) pomocí funkce int(), případně float().:

  >>> int("5") + 4
  9
  >>> "a" + str(1)
  'a1'

nazevFunkce() takes exactly 1 argument (0 given)

Tato chyba se vyskytne, když funkci předáte málo nebo moc argumentů - v tomto případě funkce očekávala jeden (takes exactly 1 argument) a nedostala žádný (0 given).

Řešením je upravit volání funkce tak, aby počet parametrů sohlasil nebo opravit funkci, aby přijímala jiný počet argumentů, případně některé argumenty udělat volitelné/dobrovolné.