V jednom z programů jsem potřeboval logovat chyby do databáze, nejvíc se mi líbil klasický pythonní výpis chyby:

 Traceback (most recent call last):
  File "Z:\python\errory\pok_01.py", line 40, in ?
   pepa()
  File "Z:\python\errory\pok_01.py", line 17, in pepa
   print "a"+1
 TypeError: cannot concatenate 'str' and 'int' objects

Tady ale nastal problém s tím, jak tento výpis uložit do proměnné, aby mohl být předán k uložení. Přes několik pokusů s přesměrováním sys.stderr:

 import sys
 soubor=file('chyby.txt','w')

 sys.stderr=soubor
 sys.stdout=soubor

 try:
   print "6"+4 # chyba
 except Exception,x:
   print Exception,'\n', x
   soubor.close()
   sys.stdout=sys.__stdout__
   sys.stderr=sys.__stderr__

nebo:

 class TeeStream:
   def __init__(self, *outstreams):
     self.outstreams=outstreams
   def write(self, text):
     for outstream in self.outstreams:
       outstream.write(text)

 import sys
 mylogfile = open('stream_mylogfile.txt','w')
 sys.stdout = TeeStream (mylogfile, sys.stdout)
 sys.stderr = TeeStream (mylogfile, sys.stderr)

 print 4*55
 print wedsfsdf

 mylogfile.close()

jsem se nakonec po 'nakopnutí' od geona dostal k modulu traceback a napsal funkci get_exception():

 import sys,traceback

 def get_exception():
   exc=sys.exc_info()
   sys.exc_clear()
   ex_type=exc[0]
   ex_fault=exc[1]
   ex_trace_all=traceback.extract_tb(exc[2])
   ex_str='Traceback (most recent call last):\n'
   for ex_trace in ex_trace_all:
     ex_str+=' File "'+ex_trace[0]+'", line '+str(ex_trace[1])+', in '+ex_trace[2]+'\n'
     ex_str+='  '+ex_trace[3]+'\n'
   ex_str+=str(ex_type)+': '+str(ex_fault)
   return ex_str

 def pepa():
   print "a"+1

 try:
   print "6"+4 # chyba
 except:
   variable=get_exception()
   print variable

Výstup z programu vypadá takto:

 Traceback (most recent call last):
  File "Z:\python\errory\pok_01.py", line 20, in ?
   print "6"+4 # chyba
 exceptions.TypeError: cannot concatenate 'str' and 'int' objects

Tady je další geonových nakopnutí, nyní směrem k modulu StringIO:

 import traceback, StringIO

 def get_exception():

   vyjimka=StringIO.StringIO()     # vytvorime file-like objekt
   vyjimka.write("Exception in user code:\n")
   traceback.print_exc(file=vyjimka)  # kvuli teto funkci jsme to vse delali
   vyjimka.write('-'*60)
   chyba=vyjimka.getvalue()       # zapis hodnoty do promenne, abychom ....
   vyjimka.close()           # ...mohli uvolnit pamet
   return chyba